قیمت مسکن بسته به متراژ و منطقه متفاوت است که با توجه به شرایط رکود در بازار مسکن شاهد تغییر نه چندان در قیمت‌ها در بازار هستیم.

قیمت آپارتمان‌ها در تهران با توجه به امکانات از متری 3 میلیون در منطقه میدان امام حسین شروع و تا 14 میلیون در منطقه اجودانیه ادامه دارد.

قیمت انواع آپارتمان صد متری در مناطق مختلف تهران به شرح جدول زیر است: