تیران-مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: نیاز به مدرسه در شهرک های مسکن مهر مشکل آموزش و پرورش استان اصفهان را دوچندان کرده است.
 نبود مدرسه در مسکن مهر مشکل آموزش و پرورش را دوچندان کرده است 
به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان تیران و کرون، محمدحسن قائدیها در سفر به شهرستان تیران و کرون در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان به دغدغه های آموزش و پرورش استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: آموزش و پرورش استان اصفهان با مشکل کمبود مدرسه و ضرورت مقاوم سازی و بازسازی مدارس روبروست.
وی افزود: یک سوم مدارس استان اصفهان نیازمند بازسازی و مقاوم سازی هستند که اعتبارات دولتی قادر به تامین این نیاز و رفع مشکل این دسته از مدارس نیست که البته علاوه بر ضرورت مقاوم سازی و بازسازی مدارس نیاز به تاسیس مدرسه جدید نیز وجود دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح مسکن مهر در دولت گذشته، بیان داشت: پروژه مسکن مهر به گونه ای اجرا شده که پیش بینی فضاهای فرهنگی و آموزشی در این شهرک ها صورت نگرفته است و نیاز به مدرسه در شهرک های مسکن مهر مشکل آموزش و پرورش استان اصفهان را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به سکونت در منازل مسکن مهراستان اصفهان کمبود فضای آموزشی مشخص شده و امروز این چالش گریبان گیر آموزش و پرورش شده است که طی سه سال گذشته 6 مدرسه با وجود محدودیت های اعتباری در شهرک مسکن مهر فولاد شهر انجام شده و نیاز به ادامه این کار در سایر شهرک ها وجود دارد.
قائدیها با اشاره به تلاش برای واگذاری به بخش خصوصی و استفاده از تمام ظرفیت های آموزش و پرورش گفت: واحد آموزشی، فرهنگی و ورزشی آماده واگذاری به بخش خصوصی شده و امسال  900 کلاس درس مدارس استان اصفهان به صورت خرید خدمات ارائه می شود که این موضوع 30 درصد رشد داشته است.
فعالیت اردوگاه امام خمینی(ره) آموزش و پرورش فرصت اقتصادی برای شهرستان است
علی رحمانی فرماندار تیران و کرون در این جلسه با اشاره به ظرفیت های موجود در آموزش و پرورش شهرستان تیران و کرون گفت: با استفاده از این ظرفیت ها می توان برخی از نیازهای شهرستان در حوزه آموزشی و پرورشی را حل کرد.
وی افزود: فعالیت اردوگاه امام خمینی(ره) آموزش و پرورش فرصت اقتصادی برای شهرستان است که آموزش و پرورش از درآمد آن می تواند استفاده کند و برای تکمیل بخش های خدماتی این پروژه نیاز به مساعدت آموزش و پرورش استان اصفهان است.
فرماندار تیران و کرون ادامه داد: رفع دغدغه های آموزش و پرورش از جمله تامین نیازهای آموزشی و پرورشی، جداسازی سرویس های بهداشتی مدارس مختلط و مواردی از این قبیل با پیگیری های صورت گرفته و اعتبارات محلی و استانداری در حال انجام است.
وی ادامه داد: شهرستان تیران و کرون به لحاظ نداشتن شرکت های بزرگ و منابع درآمدی پایدار قادر به تامین تمامی نیازهای آموزش و پرورش نیست و از این جهت نیاز به اعتبارات استانی و ملی است.
60درصد از مدارس تیران و کرون فرسوده است
علیرضا مرزبان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان تیران و کرون در این جلسه گفت: 60درصد از مدارس شهرستان تیران و کرون فرسوده و نیاز به بازسازی و مقاوم سازی است.
وی ادامه داد: تفکیک سرویس بهداشتی مدارس مختلط و تفکیک دو جنسیتی مدارس مختلط با همکاری فرمانداری، استانداری و نوسازی مدارس انجام شده و بزودی این پروژه تکمیل می شود.