منطقه 2 در تاریخ 08 بهمن در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 2 محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربعتهران ویلا . امام منتظرنوساز7,200,000 تهران ویلا . جواد حسینینوساز7,200,000 تهران ویلا . رحیم زادهنوساز6,400,000جلال آل احمد . پل آزمایش55,000,000 جلال آل احمد . پل گیشانوساز8,500,000ستارخان . بلوارگلابنوساز5,600,000 ستارخان . بهبودینوساز6,000,000 ستارخان . رحیمی اصلنوساز5,500,000 ستارخان . کاشانی پورنوساز6,500,000 ستارخان . همایونشهر جنوبینوساز4,800,000سعادت آباد . بلوار 24 مترینو ساز9,800,000 سعادت آباد . بلوار پاک نژادنو ساز14,000,000 سعادت آباد بلوار فرحزادنو ساز4,700,000شهرک غرب . بلوار دریانوساز9,800,000 شهرک غرب . سپهرنوساز9,200,000 شهرک غرب . فاز 22010,000,000 شهرک غرب . فاز 5186,900,000 شهرک غرب . فاز 6138,000,000 شهرک غرب . فلامکنوساز15,000,000 کوی فراز . شهرک بوعلینو ساز7,000,000 کوی فراز . مینانو ساز10,000,000 کوی فراز . نیلوفرنو ساز12,000,000 مرزداران . ابراهیمینوساز6,400,000 مرزداران . اطاعتی جنوبینوساز6,200,000 مرزداران . البرزنوساز7,500,000 مرزداران . ایثارنوساز6,500,000 مرزداران . خرم رودینوساز6,500,000 مرزداران . سپهر ...