51 هزار میلیون ریال تسهیلات بافت فرسوده تا پایان آذرماه امسال پرداخت شد.مدیر شعب بانک مسکن خراسان شمالی گفت: در 9 ماه امسال 377 پرونده تسهیلات بافت فرسوده از سوی دستگاه متولی به بانک مسکن معرفی شده است که مبلغ معرفی نامه ها 124 هزار و 800 میلیون ریال است.«جواد اسدی فر» با بیان این که 235 پرونده تسهیلات بافت فرسوده در حال انعقاد در این بانک وجود دارد، اظهارداشت: این پرونده ها در مراحل پایانی انعقاد قرارداد هستند.وی با بیان این که 142 پرونده تسهیلات توسط بانک منعقد شده است، ادامه داد: مبلغ این میزان تسهیلات به شکل تدریجی در حال پرداخت است و متناسب با پیشرفت کار، تسهیلات پرداخت می شود.وی سهم بانک مسکن از تسهیلات بافت فرسوده را 900 مورد ذکر و عنوان کرد: این میزان تسهیلات سهم تسهیلات سال گذشته است که امسال پرداخت می شود.وی با بیان این که سال گذشته هیچ پرونده ای از سوی دستگاه متولی به بانک معرفی نشد، میزان تسهیلات بافت فرسوده برای مرکز استان را 40 میلیون تومان و برای شهرستان ها 30 میلیون تومان ذکر کرد./