بازار املاک کلنگی شهر تهران با وجود کاهش ۵.۳ درصدی معاملات در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت قیمت را بر مبنای نرخ تورم طی سه سال اخیر تجربه کرده و به نظر می رسد هم اکنون در بازه ثبات قیمت قرار دارد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر بازار املاک کلنگی و نیز صدور پروانه های ساختمانی شهر تهران کساد است. اما بررسی ادوار گذشته نشان می دهد کاهش صدور پروانه های ساختمانی مقدمه ای برای رونق مسکن در آینده است؛ چراکه افزایش رونق مسکن منجر به افزایش صدور پروانه های ساختمانی و طبیعتا بالا رفتن تعداد معاملات و قیمت زمین یا زمین ساختمان کلنگی می شود.
از سوی دیگر رکود یا رونق بخش مسکن با تغییر معادله سهم مالک زمین و سهم سازنده همراه بوده است. بدین صورت که هرگاه مسکن رونق گرفته ۶۰ درصد املاک ساخته شده به صاحب زمین می رسد و زمانی که مسکن دچار رکود می شود معادله به ۵۰-۵۰ و بعضا ۶۰-۴۰ به نفع سازندگان تغییر می‌کند.
مظنه قیمت املاک کلنگی شهر تهران – دی ماه ۱۳۹۵
محله
متراژ
قیمت (تومان)
میدان شوش
۱۰۶ متر
۱۲۰ میلیون
زرکش
۳۰۰ متر
۲ میلیارد
هاشمی
۹۹ متر
۲۸۰ میلیون
نارمک
۱۴۸ متر
۶۲۵ میلیون
بلوار کشاورز
۲۱۴ متر
یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون
یوسف آباد
۳۳۰ متر
یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون
کارون
۶۵ متر
۲۱۰ میلیون
داودیه
۱۳۵ متر
۹۲۰ میلیون
گیشا
۱۴۵ متر
یک میلیارد و ۸ میلیون
وحیدیه
۵۰ متر
۲۵۰ میلیون
شکوفه
۱۴۹ متر
۸۲۷ میلیون
مجیدیه
۱۳۴ متر
۶۰۰ میلیون
اکباتان
۱۴۸ متر
۷۹۰ میلیون
بر اساس اطلاعات خام معاملات، در دی ماه سال جاری ۲۶۸۰ مورد معامله املاک کلنگی در تهران ثبت شده که حدود نیمی از آنها برای ساخت و ساز جدید خریداری شده است.
همچنین در تابستان سال ۱۳۹۵ متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌هـای معـاملات ملکـی در شـهر تهـران حدود چهار میلیون و ۵۴۱ هزار تومان با میانگین مساحت ۲۷۷ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۰.۲ درصد کاهش داشته است.
تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نیز نسبت به فصل قبل ۲۱.۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۳ درصد کاهش داشته است.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمـین سـاختمان مسـکونی کلنگـی معاملـه شده در حدود ۹ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان با میانگین مساحت ۴۱۶ مترمربع در منطقه سه و کمترین آن در حدود یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان با میانگین مسـاحت ۲۹۹ مترمربع در منطقه ۲۰ بوده است.
تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در معاملات انجام شـده بـین حـداقل یک میلیون تومان در منطقه ۲۰ و حداکثر ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در منطقه یک بوده است.
همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، منطقـه ۸ بـا ۷.۹ درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه ۱۹ با ۰.۵ درصد، دارای کمترین سهم هستند.