نشست بررسی مشکلات مسکن مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین با حضور مدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی کمیته امداد، معاون امور عمرانی استاندار قزوین، مدیرکل کمیته امداد و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی در محل استانداری استان تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، مهندس ابراهیم بازیان، مدیرکل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد در این نشست با بیان اینکه کمیته امداد در این دوره از فعالیت خود تأمین مسکن و ارائه خدمات عمرانی به مددجویان را به عنوان یک خدمت راهبردی در دستور کار دارد، گفت: از آنجایی که تامین مسکن یکی از فرصت های توانمند سازی و منجر به خروج مددجویان از چرخه حمایتی کمیته امداد می شود ، به همین جهت مددجو نباید برای ماندن در تحت پوشش کمیته امداد تقویت شود، بلکه باید پس از رفع مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از چرخه حمایتی این نهاد خارج شود.
مدیرکل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد با اشاره به اینکه مسکن به عنوان عنصری موثر در فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی خانواده اهمیت دارد، مطرح کرد: به همین منظور در صورتی که این موضوع مورد توجه قرار نگیرد، زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی خانواده ها با آسیب مواجه می شوند؛ کمیته امداد در نظر دارد در یک برنامه سه ساله، مشکل مسکن نیازمندان تحت حمایت را برطرف کند، از این رو همکاری دستگاه های اجرایی و خدمت رسان در تأمین مسکن مددجویی الزامی است که در صورت تحقق این موضوع تا سه سال آینده جشن خانه دار شدن مددجویان برگزار خواهد شد.
بازیان ادامه داد: براساس آمارهای اولیه ۱۰ درصد خانواده های نیازمند مسکن تحت حمایت کمیته امداد در شهرها ساکن هستند؛ در حوزه شهری و روستایی ۱۵۰ هزار مددجوی فاقد مسکن حضور دارند که با همکاری و هم افزایی همه جانبه مسئولان این مشکل برطرف خواهد شد؛ کمیته امداد آمادگی دارد واحدهای مسکونی مهر را که از نظر زیر ساخت مشکلی ندارند و پیشرفت آنها حداقل ۶۰ درصد باشد را خریداری کرده و در اختیار محرومان قرار دهد.