تغيير پايتخت تغييري را در وضعيت فعلي به وجود نمي آورد/ عدم نظارت در دوران كرباسچي باعث بوجود آمدن ساختمان هاي نا ايمن فراواني شد/ وزارت راه و شهرداري تهران كميته بحراني براي ساختمان هاي نا ايمن تشكيل دهند/ مشكل اصلي در بخش بافت فرسوده دولت است
ايشان اظهارداشتند: نه تنها واحدهاي فرسوده بلكه واحدهاي ١٥ تا ٢٠ ساله هم داراي مشكلات فراواني هستند چرا كه در دهه ٧٠ و در دوره آقاي كرباسچي و وزارت راه و شهرسازي وقت ، كه قيمت مسكن اوج گرفته بود ، بساز و بفروشها با كمترين نظارت آپارتمانها و مجتمع هاي فراواني رامي ساختند به گونه اي كه اكنون با كمترين ريشتر زلزله بسياري از آنها فرو خواهند ريخت.
به گزارش سرويس اجتماعي پايگاه 598، مقداد همتي، مشاور وزير راه و شهرسازي در دولت دهم در خصوص حادثه ساختمان پلاسكو اظهار داشت: معمولا اين قبلي حوادث در ساختمان هايي اتفاق مي افتد كه مالكان زيادي دارد و غالبا چون مالكان به توافق نمي رسند وضعيت ساختمان همانگونه باقي مي ماند.
وي ادامه داد: طبق بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري ها، رفع خطر از ساختمان هاي فرسوده، نا ايمن و داراي مشكل با هر كاربري اي برعهده شهرداري ها است براي مثال شهرداري موظف است پاساژ علاالدين و يا مجتمع تجارت جهاني در ميدان فردوسي كه اصول ايمني در آن رعايت نشده است را رفع خطر كند و همان گونه كه مشاهده كرده ايم شهرداري وارد عمل شده است.
همتي افزود: شهرداري هاي ناحيه بايد ساختمان هاي فرسوده ، علي الخصوص مجتمع هاي اداري و تجاري ناايمن را پيدا كرده و رفع خطر كند و يا به دادستاني گزارش دهند و دادستاني هم دستور پلمپ آن ساختمان را صادر نمايد اما متاسفانه در خصوص خيلي از ساختمان ها چنين اتفاقي صورت نگرفته است.
ايشان تصريح كردند: اگر اين ساختمان ها ليست شوند و شهرداري اعلام رسانه اي كند و قوه قضائيه هم وارد عمل شود و همچنين در ادامه افكار عمومي هم فشار آورند هيچگاه شاهد چنين اتفاقاتي نخواهيم بود مانند قضيه اي كه براي پاساژ علاالدين رخ داد و به تخريب طبقات اضافي منتهي گرديد.
اين كارشناس حوزه مسكن و شهرسازي گفت: قاعدتا مالكان همواره به دنبال سود خود با كمترين هزينه هستند و در اين موارد بايد حاكميت من جمله شهرداري، قوه قضائيه، نهادهاي امنيتي و ... زور و فشار خود را به كار گيرند تا در نهايت به اصلاح واحدهاي نا ايمن بينجامد.
همتي ادامه داد: به نظر بنده در خصوص حادثه پلاسكو ، كم كاري سيستم حقوقي شهرداري باعث شده است كه وارد بحث هاي قضايي نشده و اين مشكلات در ادامه به وجود آمده است. نمي توان مقصر را تنها شهردار قلمداد نمود بلكه ساختار شهرداري ها به گونه است كه باعث غفلت از اين مسائل مي شوند و بيشتر به مسائل مالي توجه مي كنند.
وي گفت: براي مثال در همه شهرها مشاهده كرده ايد كه اگر فردي تخلف ساختماني كند شهرداري برخورد كرده و حتي در مقابل آن ساختمان نيوجرسي قرار مي دهد اما در خصوص موارد ايمني اهتمام كافي به كار گرفته نمي شود و بايد اين روند اصلاح گردد.
مشاور وزير سابق راه و شهرسازي تصريح كرد: اگر در تهران زلزله اي با ريشتر نه چندان زياد اتفاق افتد با فاجعه اي بزرگ و حتي در سطح بين المللي مواجه خواهيم شد و متاسفانه نه شهرداري و نه وزارت راه و شهرسازي هيچ طرح و برنامه اي براي نوسازي و ايمن سازي بافت فرسوده ندارند.
ايشان اظهارداشتند: نه تنها واحدهاي فرسوده بلكه واحدهاي ١٥ تا ٢٠ ساله هم داراي مشكلات فراواني هستند چرا كه در دهه ٧٠ و در دوره آقاي كرباسچي و وزارت راه و شهرسازي وقت ، كه قيمت مسكن اوج گرفته بود ، بساز و بفروشها با كمترين نظارت آپارتمانها و مجتمع هاي فراواني رامي ساختند به گونه اي كه اكنون با كمترين ريشتر زلزله بسياري از آنها فرو خواهند ريخت.
وي ادامه داد:بايد با همكاري وزارت راه و شهرسازي و شهرداري تهران كميته بحراني براي ساختمان هاي داراي نقص فني تشكيل شود و شروع به پايش شهر تهران كنند و در نهايت آنها را اصلاح كنند.
همتي در پاسخ به اينكه نقش دولت در اين خصوص چه ميزان است بيان داشت: در بخش واحدهاي فرسوده مشكل اصلي دولت است. دولت بايد تسهيلات و روشهاي نويني را براي احياي بافت فرسوده در نظر بگيرد كه بتوانند به سرعت براي احياي بافت فرسوده اقدام كنند وگرنه شهرداري با بضاعت مالي اندك و توانايي محدود در حوزه اختيارات به هيچ عنوان قادر به احياي بافت فرسوده نمي باشد.
وي در خصوص طرح تغيير پايتخت اظهار داشت: شما اگر  به آمريكا نگاه كنيد مي بينيد كه پايتخت سياسي آنها واشنگتن و پايتخت اقتصادي آنها نيويورك است پس اگر ما در ايران هم پايتخت را تغيير دهيم تا سالها تهران به عنوان پايتخت اقتصادي كشور باقي خواهد ماند و حداقل جمعيت آن به ميزان فعلي باقي مي ماند و به آن اضافه نمي شود. اين درحالي است كه با همين جمعيت هم اگر حادثه اي رخ دهد بازهم جان بسياري از مردم در خطر است و فاجعه اي رخ خواهد داد پس بايد فكر اساسي در اين خصوص شود و صرف تغيير پايتخت منجر به تغيير خاصي در وضعيت موجود نمي شود.
مشاور وزير سابق راه و شهرسازي ريشه اين مشكلات را ساختار شهرداري ها و كم كاري وزارت راه و شهرسازي دانست و گفت: از زماني كه بودجه دولتي شهرداري ها قطع شد آنها به سمت درآمدزايي رفتند ولي به جاي كسب درآمدهاي پايدار مانند كسب عوارض و يا ماليات هاي محلي به سراغ راحتترين كار يعني فروش تراكم رفتند كه اين نطفه نامشروع از زمان آقاي كرباسچي آغاز و در سالهاي اخير به صورت تصاعدي ادامه پيدا كرد.
وي ادامه داد: از طرفي وزارت راه و شهرسازي بسيار كم كاري مي كند و در حاليكه ما طرح جامع و تفصيلي در خصوص كلان شهري همچون تهران را داريم اما نظارت نامناسب و ناكارآمدي توسط اين وزارت خانه صورت مي گيرد و باعث مي شود كه فارغ از اين طرح ها كارها دنبال شده و باعث به وجود آمدن سيستم ولنگار در حوزه مديريت شهري هستيم.