پرداخت بيش از 10 ميليارد ريال تسهيلات مسکن
 تعمير و بازسازي 246 واحد مسکن مددجويان تحت حمايت/ پرداخت بيش از 10 ميليارد ريال تسهيلات مسکن
خبرگزاري آريا- حسين محمدي، مدير کميته امداد شهرستان قدس با بيان اينکه دو هزار و 370 خانوار با جمعيتي بيش از چهار هزار و 100 نفر از خدمات حمايتي اين نهاد بهره مند مي شوند، اظهار کرد: يکي از فعاليت هاي اين نهاد تامين مسکن براي محرومان جامعه است که از ابتداي امسال 5 واحد مسکوني به خانواده هاي تحت حمايت اين نهاد واگذار شده است.
وي با اشاره به اينکه براي تأمين اين تعداد واحد مسکوني بيش از يک ميليارد ريال هزينه شده است، افزود: کمک به تأمين مسکن براي مددجويان در قالب پرداخت بلاعوض، کمک هاي خيران و آورده مددجو انجام مي شود.
محمدي با بيان اينکه 246 واحد مسکوني مددجويي در قالب تعميرات بازسازي شده است، بيان کرد: براي اين تعداد تعميرات مسکن، بيش از يکصد ميليون ريال توسط کميته امداد شهرستان قدس پرداخت شده است .
مدير کميته امداد شهرستان قدس از جمله مزاياي اجراي طرح بازسازي وتعمير واحد هاي مسکوني را استحکام بخشي به منازل مددجويان برشمرد و افزود: با توجه به اينکه از جمله دغدغه هاي اين نهاد فراهم سازي زمينه امنيت وآرامش خاطر خانواده هاي تحت حمايت است  لذا با اجراي اين طرح توانسته ايم اقدامي مهم در راستاي حفاظت از جان ومال مددجويان انجام دهيم.
وي با اشاره به اينکه بيش از 800 خانواده تحت حمايت در اين شهرستان مستأجر هستند، افزود:  تاکنون بيش از 490 خانوار از اين نهاد اجاره مسکن دريافت کرده اند؛ اين خانواده ها رقمي حدود سه ميليارد ريال در همين مدت زمان از محل کمک هاي مردمي براي تامين بخشي از هزينه هاي اجاره مسکن خود دريافت کردند، هم اکنون بيش از 50 خانواده در نوبت دريافت اجاره مسکن هستند که با محدوديت منابع مالي براي تامين هزينه هاي اجاره مسکن خانواده هاي نيازمند اين مساعدت بخش کوچکي از نياز خانواده هاي تحت حمايت را مرتفع مي کند.
محمدي از انعقاد تفاهم نامه با بسيج ناحيه مقاومت سپاه پاسداران اين شهرستان براي ساخت  مسکن شهري  با استفاده از خدمات فني و مهندسي و تسهيلات کم بهره خبر داد و گفت: احداث پنج  واحد مسکوني هدف گذاري شده شده است.
مدير کميته امداد شهرستان قدس ابراز اميدواري کرد: با تلاش هاي اين نهاد ، همکاري و مشارکت مسئولان و خيران،  زمينه بهره مندي مسکن براي تعداد بيشتري از خانواده هاي نيازمند فراهم شود.