نماینده سابق مجلس گفت: دولت در بحث مسکن مهر بی محبتی کرد و ابتدا آقای آخوندی در مجلس از ادامه دادن طرح مسکن مهر سخن گفت اما بعد اعلام کرد که این طرح مزخرف است.

احمد بخشایش اردستانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج ، با اشاره به بی توجهی دولت در مسأله اشتغال و مسکن جوانان و همچنین افزایش آمار طلاق در کشور گفت: آمار طلاق نسبت به سال گذشته افزایش و هم چنین میل جوانان به ازدواج کمتر شده است. بر همین اساس زندگی ها از نظر اقتصادی سخت شده و وقتی زندگی سخت شود سن ازدواج افزایش پیدا می کند. وی با تأکید بر لزوم توجه دولت به تهیه مسکن جوانان اظهار کرد: دولت در بحث مسکن مهر بی محبتی کرد و ابتدا آقای آخوندی در مجلس از ادامه دادن طرح مسکن مهر سخن گفت اما بعد اعلام کرد که این طرح مزخرف است. اردستانی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در شهرستان اردستان نزدیک به چهار هزار مسکن مهر وجود دارد و افرادی که تمکن مالی چندانی ندارند و یا از روستاها آمده اند؛ در این خانه ها زندگی می کنند. از طرفی دولت به جای مسکن مهر بحث مسکن اجتماعی را مطرح کرد که فقط در حد کلام باقی ماند. وی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر تک رقمی کردن نرخ تورم، گفت: همچنین دولت ادعا می کند که تورم به 21 درصدی رسیده است اما سر سفره های مردم کاهش تورم حس نمی شود.