عصر اقتصاد: مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تشریح چگونگی تکمیل مسکن مهر شهرهای جدید از جمله پردیس، راهکار افزایش وام را برای تکمیل آورده متقاضیان مسکن مهر راهی برای برون‌رفت از مشکلات موجود و حل مسائل مردم عنوان کرد و گفت: اولویت پرداخت وام ۴۰ میلیونی مسکن مهر برای مناطق مساله‌دار از جمله پردیس است.
محسن نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش وام تسهیلات مسکن مهر برای متقاضیانی است که آورده خود را تکمیل کرده‌اند و این افزایش وام کمکی به آنهاست برای آنکه مشکل کمبود اعتبار خود را جبران کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تشکر از دولت، شخص رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی برای ایجاد شرایط و بسترسازی لازم برای افزایش وام برای متقاضیان مسکن مهر شهرهای جدید، گفت: یکی از الزامات مهمی که ما به دنبال آن بودیم افزایش وام بود تا به متقاضی کمک بشود و بتوانند آورده‌های خود را افزایش دهند. با اینکار مساله ما راحت‌تر حل می‌شود و ما راحت‌تر می‌توانیم واحدها را تکمیل کنیم. ضمن آنکه باید در این رابطه دستگاه‌های متولی مسکن مهر از جمله وزارت نیرو، وزارت نفت و سایر دستگاه‌های مرتبط هم بسیج شوند که خوشبختانه تعامل مناسبی بین این وزارتخانه‌ها و وزارت راه و شهرسازی برقرار شده است
وی ادامه داد: اعتباراتی هم به این دستگاه‌های اجرایی اختصاص داده شده تا در طرح‌های زیربنایی و روبنایی لحاظ کنند. نکته دیگری نیز که باید مدنظر قرار بگیرد این است که همه اینها کافی نیست. متقاضیان مسکن مهر باید مابقی تعهدات خود را عمل کنند زیرا اگر به این تعهدات عمل نکنند باز هم ما دچار مشکل می‌شویم.