رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن تهران با بیان اینکه پس رشد 3.3 درصدی قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم به معنی افزایش قیمت نیست بلکه به معنی ارزان شدن مسکن است و این ارزان شدن مسکن با توجه به رشد سایر نهاده های مسکن به معنی فرار سازندگان از ساخت و ساز و در نتیجه کاهش تولید و حتی اشتغال است
به گزارش مشرق، حسن محتشم در پاسخ به این سؤال که در گزارش مرکز آمار آمده است که روند سقوط تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی متوقف شده است و آیا این می‌تواند نشانه خوبی برای بخش مسکن باشد گفت: براساس گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده رشد قیمت مسکن 3.3 درصد اعلام شده است این در حالی است که با این عدد نباید خوشحال شد چرا که این عدد با نرخ تورم فاصله دارد و زیر نرخ تورم است. 
وی افزود: خوشحال نبودن از رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم برای این است که این وضعیت در درازمدت با کاهش عرضه و تولید و سپس با یک جهش قیمت کام متقاضیان مسکن را تلخ خواهد کرد. 
به گفته وی، پس رشد 3.3 درصدی قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم به معنی افزایش قیمت نیست بلکه به معنی ارزان شدن مسکن است و این ارزان شدن مسکن با توجه به رشد سایر نهاده های مسکن به معنی فرار سازندگان از ساخت و ساز و در نتیجه کاهش تولید و حتی اشتغال است. 
محتشم با تأکید براینکه رشد 9.9 درصد اجاره‌بها در گزارش مرکز آمار عددی نزدیک به نرخ تورم را می‌توان مناسبت توصیف کرد، ادامه داد: رشد نرخ اجاره بها که در گزارش مرکز آمار اعلام شده است نشان می‌دهد که این بازار اجاره نه گران‌ شده و نه ارزان شده است. 
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن استان تهران در خصوص توقف سقوط صدور پروازهای ساختمانی در گزارش مرکز آمار گفت: توقف سقوط صدور پروانه‌های ساختمانی را در وضعیتی که مسکن وارد چهارمین سال رکورد خود شده است را باید به فال نیک گرفت اما آثار این توقف سقوط صدور پروانه‌های ساختمانی را باید از سال 97 مشاهده کرد که ساخت‌وساز می‌تواند از آن سال رونق بگیرد. 
محتشم تصریح کرد: در این شرایط رکودی دولت اگر انبوه‌سازان را به ساخت‌وساز تشویق نمی‌کند حداقل عوامل بازدارنده را مثل هزینه‌های تراکم و صدور جواز ساختمانی از پیش‌روی سازندگان بردارد.