یک جانباز- خواهش می کنم پی گیری کنید که در پرداخت وام برای ساخت تجدید نظر شود. چون غیر ممکن است بدون زمین و حتی با زمین بشود با این مبلغ خانه که چه عرض کنم، یک اتاق تهیه کرد.
 پدر بنده 4 ماه دیگر بازنشست می شود و همه خانواده شوکه شدیم از این ابلاغ. چون امیدوار بودیم با این مبلغ یک واحد کوچک بخریم و بعد از بازنشستگی پدرم در به در دنبال اجاره خانه نرود.
 سال 82 وام گرفتیم و بسیار زودتر از موعد با قرض و فروش مقداری طلا تسویه کردیم و الان سه سال هست که در نوبت گرفتن وام مسکن بودیم.
خواهش می کنیم در این مورد در خواست تجدید نظر کنید