سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن گفته است که مریم غنی، دختر رییس جمهور غنی از جریان بازسازی قصر تاریخی دارالامان دیدار کرده است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۷
 دختر رییس جمهور از بازسازی قصر دارالامان فلم می‌سازد
آقای نادری در صفحه‌ی فیس‌بوکش نگاشته است که تلاش‌های تیم کاری پروژه بازسازی این قصر ادامه دارد و اعمار مجدد آن گام تاریخی در پاسداری از فرهنگ والای کشور است.
او تاکید کرد که قرار است از جریان بازسازی فلم کوتاهی ساخته شود و مریم غنی در این مورد اعلام آمادگی کرده است.
وزیر شهرسازی گفته است که بانو غنی در بخش فلم‌سازی فعالیت دارد و پیشتر از این یک فلم کوتاه با نگرش مقایسه وضعیت کنونی قصر دارالامان با وضعیت قبلی آن، ساخته است.
مریم غنی کیست؟
او ۳۶ساله است و در نیویارک بدنیا آمده است. مریم در رشته هنرهای تصویری از پوهنتون بروکلین نیویارک به درجه ماستری تحصیلات اش را تکمیل نموده است.
دختر رییس جمهور به هفت زبان دنیا صحبت می‌کند و از جمله کارهنری وی بنام "سقوط تاریخی مختصر" وی دو نقطه تاریخی در شهر کسل آلمان را با شهر کابل مقایسوی نشان میدهد.
غنی با پدرش، رییس جمهور غنی کتابی بنام "افغانستان لکسیکان" یا قاموس افغانستان نوشته است که در آن تاریخ افغانستان را در حلقه اصلاحات، انقلاب، سقوط و احیای مجدد گنجانیده شده که شامل هفتادو دوبخش است.
مریم دوازده بخش این کتاب را بشکل تصویری در نمایشگاه نیویارک بنمایش گذاشته بود.