تیران-رئیس بهزیستی شهرستان تیران و کرون گفت: تخصیص وام اشتغال و مسکن مددجویان بهزیستی نیازمند همکاری در تسهیل شرایط اخذ وام توسط بانک ها است.
 تخصیص وام اشتغال و مسکن مددجویان بهزیستی نیازمند همکاری بانک ها است
اکبر حاجی عرب در گفتگو با خبرنگار ایمنا از شهرستان تیران و کرون اظهار داشت: به منظور احداث مسکن خانواده های دارای 2 معلول در شهرها 300 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض و 250 میلیون ریال تسهیلات بانکی قرض الحسنه و برای این خانواده ها در روستاها 180 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض و 150 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه پیش بینی شده است.
وی افزود: تسهیلات اشتغالزایی نیز از 50 تا 150 میلیون ریال برای مددجویان بهزیستی و تسهیلات کارفرمایی نیز تا سقف 150 میلیون ریال به اندازه بکارگیری هر یک مددجو به کارفرما پیش بینی شده است.
رئیس بهزیستی شهرستان تیران و کرون بیان داشت: متقاضیان این تسهیلات به دلیل شرایط سخت بانک ها در ارائه وثیقه قادر به جذب نیستند و تصویب این تسهیلات از سوی دولت به دلیل عدم همکاری بانک ها نفعی برای معلولان نداشته است.
وی ادامه داد: اگر این تسهیلات ارائه شود زمینه برای خودکفایی مددجویان و خانواده آن فراهم می شود که ایجاد چینن شرایطی به اقتصاد شهرستان نیز کمک می کند اما به دلیل سخت گیری بانک ها این کار انجام نمی شود.
حاجی عرب اضافه کرد: پروژه مسکن 9 واحدی معلولان شهرستان تیران و کرون توسط بنیاد مسکن شهرستان اجرا می شود که بهزیستی ناظر بر اجرای این پروژه است و اگر تسهیلات به آسانی پرداخت شود اجرای پروژه های مسکن معلولان شهرستان نیز عملیاتی می شود.02156/131/4