در راستای پرداخت تسهیلات مسکن به زوجین از محل صندوق پس انداز یکم، سقف تسهیلات در بجنورد به 120 و دیگر شهرهای استان به 80 میلیون تومان افزایش یافت.

جزئیات افزایش سقف تسهیلات مسکن زوجین از محل صندوق پس انداز یکم در استان اعلام شد.مدیر شعب بانک مسکن خراسان شمالی روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: در راستای پرداخت تسهیلات مسکن به زوجین از محل صندوق پس انداز یکم، سقف تسهیلات در بجنورد به 120 و دیگر شهرهای استان به 80 میلیون تومان افزایش یافت.«اسدی فر» افزود: پرداخت این تسهیلات به دلیل این که مشروط بر تعیین زمان مشخص شده و شرط ازدواج اول بود، راه را برای دریافت تسهیلات بسته بود، اما با حذف این شروط بهره مندی از این تسهیلات در این بخش برای متقاضیان تسهیل شده است که به این طریق زوجین بدون قید و شرط در خصوص تاریخ ازدواج یا تعدد ازدواج، می توانند از تسهیلات مسکن زوجین استفاده کنند. وی خاطرنشان کرد: این تسهیلات برای خرید ملک هایی پرداخت می شود که زیر 15 سال ساخت باشند.وی اظهارداشت: با توجه به این که نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا کرد، بانک مسکن نسبت به کاهش 2 درصدی نرخ سود حساب صندوق پس انداز یکم اقدام کرده که به تبع آن شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و مبادله ای را کاهش داده است.وی همچنین افزود: از محل تسهیلات حساب صندوق پس انداز یکم «زوجین» با نرخ 11 درصد، یک میلیارد و 200 میلیون ریال در بجنورد و 800 میلیون ریال برای دیگر مناطق شهری با اقساط 12 ماهه در نظر گرفته شده است.به گفته وی، در حساب صندوق پسانداز مسکن یکم در خراسان شمالی، 588 متقاضی انتخاب شدند و تاکنون 100 میلیارد ریال منابع جمع شده است.وی اضافه کرد: تسهیلاتی که از 16 خرداد ماه پرداخت کردیم، 5 فقره به مبلغ یک میلیارد و 750 میلیون ریال بود و 12 فقره پرونده هم در شرف پرداخت است.وی با اشاره به این که نرخ سود تسهیلات در تمام بخش های حساب پس انداز مسکن یکم و انواع حساب های بانک مسکن 11 درصد است، ادامه داد: تسهیلاتی که در قبال اوراق پرداخت می کنیم چه برای خرید و یا تعمیر مسکن، 17.5 درصد سود دارد و اگر تسهیلات بدون سپرده باشد،سودش 18 درصد است.وی در رابطه با مشکلات انتقال تسهیلات نیز گفت: در گذشته، مسکن های ...