بیش از 600 واحد مسکونی در بندرعباس و قشم به متقاضیان مسکن واگذار می شود.
واگذاری 600 واحد خانه به متقاضیان مسکن در هرمزگانبه گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزخلیج فارس، مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان گفت: به هر واحد مسکونی دو فقره وام 30میلیون تومانی با کارمزد 8درصدتعلق می گیرد.
حامدذاکری افزود: متقاضیان باید متأهل و درشهرستان های بندرعباس و قشم سکونت داشته باشند.
وی گفت: متقاضیان برای بازدید واحدها می توانند به شهرک طلائیه خیابان جهان آرا در بندعباس و شهرک بوستان در قشم مراجعه کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان افزود: واحدهای مسکونی تا پایان سال آینده تحویل داده می شود.