رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به مصوبه اخیر شواری پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر، گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام طرح مسکن مهر با این مصوبه تسریع خواهد شد.
 محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به مصوبه اخیر شواری پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال به‌ منظور تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام طرح یادشده، گفت: این مصوبه در رستای تسریع در خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه است.
نماینده مردم جهرم درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید دولت نسبت به تکمیل واحدهای مسکن مهر هرچه سریع تر اقدام کند، افزود: با افزایش سقف تسهیلات در زمینه مسکن مهر به طورحتم تکمیل و بهره برداری از این پروژه با سرعت بیشتری در دستورکار قرار خواهد گرفت.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از برخی ایرادات وارده به طرح مسکن مهر از جمله آماده نبودن زیرساخت ها، تصریح کرد:با افزایش سقف تسهیلات رفع ایرادات مذکور نیز با سرعت بیشتر انجام خواهد گرفت.
توجه دولت به تکمیل مسکن مهر ، اقشار آسیب پذیر را صاحب خانه می کند
وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای مسکن مهر با مشکل نبود منابع در جهت تکمیل و بهره برداری مواجه بوده اند، گفت: با اهتمام دولت برای تامین منابع مالی، به طور حتم رضایتمندی مردم در استفاده از این پروژه نیز بیشتر خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: توجه دولت به تکمیل واحدهای مسکن مهر بخش اعظمی از اقشار آسیب پذیر جامعه را صاحب مسکن خواهد کرد و از انباشت نیاز مسکن نیز جلوگیری خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری خانه ملت، گفت:مجلس به ویژه کمیسیون عمران آن به جد پیگیر اتمام طرح مسکن و همچنین ارایه طرحی جدید برای خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند.
گفتنی است، شواری پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه خود در روز سه‌شنبه ۱۴ دی ماه، با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال به‌منظور تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام طرح یادشده، مشروط به عدم استفاده از منابع جدید بانک مرکزی و با تشخیص و تأیید بانک عامل، موافقت کرد.