استاندار خراسان شمالی گفت : سهم خراسان شمالی از کل مسکن مهر کشور، یک و نیم درصد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخراسان شمالی استاندار خراسان شمالی در دیدار با امیر کمالی نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در مسکن52میلیارد تومان اعتبار؛ لازمه تامین زیرساخت های مسکن مهر مهر گفت: 52میلیارد تومان اعتبار برای خدمت رسانی در بخش زیرساخت های آب و فاضلاب و برق مسکن مهر استان نیاز است. 
محمدرضا صالحی افزود: 17هزار و 100واحد مسکن غیرخودمالک در طرح مسکن مهر در استان وجود دارد و سهم خراسان شمالی از کل مسکن مهر کشور، یک و نیم درصد است. 
وی گفت: اجرای همزمان طرح فاضلاب در مسکن مهر، ضرورت دارد و با توجه به اولویت های مورد نیاز، در پی جذب اعتبار و اجرای زیرساخت های مورد نیاز هستیم.