فرماندار شهریار اشاره به اینکه موضوع معتادان سرگردان که مسکن مشخصی ندارند فراتر از محدوده این شهرستان است، تصریح کرد: تاکنون طرح های متعددی برای جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهرستان اجراشده و معتادان جمع آوری شده به کمپ اخوان و سایر کمپ های بازپروری و نیز در برخی موارد به خانواده های خود تحویل داده شده اند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار، سعید ناجی اظهار داشت: آرامستان نصیرآباد شهرستان شهریار از نزدیکترین نقاط به پایتخت است که متاسفانه برغم داشتن نگهبان، معتادان سرگردان به این محل رفت و آمد دارند.
فرماندار شهریار با تاکید بر اینکه موضوع وجود معتادان متجاهر، به سیکل معیوبی تبدیل شده که تمامی ندارد، خاطرنشان کرد: اگر اقداماتی که تاکنون از سوی فرمانداری، بهزیستی، نیروی انتظامی و شهرداری برای جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر و آسیب های اجتماعی انجام شده، نبود با وضعیت به مراتب ناگوارتری در سطح شهرستان شهریار روبرو بودیم.
ناجی تاکید کرد: اقدامات زیادی در این راستا انجام شده که لازم بوده، اما کافی نیست و هنوز با نقطه مطلوب در حوزه ساماندهی آسیب های اجتماعی، فاصله داریم.