رئیس شورای شهر دمق در خصوص وضعیت مسکن مهر دمق و دلایل عدم استقبال مردمی از این طرح در دمق ، گفت:در تامیین زمین مسکن مهر دمق از ما نظر نخواستند ، مسئولین وقت این طرح به دنبال زمین رایگان بودند.
به گزارش نافع به نقل از صبح رزن، علیرضا زارعی در پاسخ به این سوال که گفته می شود اگر زمین های مسکن مهر در نقطه ی بهتری بود قطعا بدون مشتری نمی ماند نیز پاسخ داد:بله این احتمال وجود دارد.
وی افزود:مشکل مسکن مهر دمق علاوه بر مکان نامناسب آن، نوع ساخت نیز می باشد.
زارعی با اشاره به تلاشها و درخواست شورای برای ساخت تک واحدی مساکن مهر دمق و بومی کردن تیپ های ساخت این طرح افزود:عدم تناسب طرح ساخت این مجموعه با نیازهای بومی و محلی یکی از دلایل اصلی عدم استقبال از مسکن مهر دمق می باشد.
وی با بیان اینکه برای رفع مشکل و استفاده مردم از این مسکنها پیشنهاداتی به مسئولان دادیم اضافه کرد:برای مثال در وضعیت بوجود آمده ما پیشنهاد دادیم برای رقع مشکل برخی قیود قرار داد و شرایط را در این مورد بخصوص برای جلوگیری از هدر رفت بیت المال برداشته شود.
زارعی فروش هر دو واحد به یک نفر و همچنین فروش این خانه های مسکونی به دمقی هایی که هم اکنون ساکن دمق نیستند را از جمله این پیشنهادها عنوان کرد و اضافه نمود:واقعیت این است آپارتمان نشینی در شهری مانند دمق هنوز چندان بین مردم جایگاهی ندارد و اگر به نیازهای منطقه ای و بومی در ساخت این طرح بها داده می شد وضعیت بهتری حاصل شده بود.
وی با اشاره به اینکه شورای شهر همان زمان هم پیشنهاد زمینهای بهتری را داده بود اضافه کرد:مسئولین بر اساس قوانین مسکن مهر تاکید دارند که متقاضیان حتما باید ساکن باشند اما دمقی هایی داریم که در مناطق دیگر کشور سکونت دارندو  برای دید و بازدید به زادگاه خود مراجعه میکنند؛ اگر اجازه قانونی داده شود امکان فروش واحدهای مسکن مهر به این چنین افرادی داده می شود.