رئیس اسبق اتحادیه کشوری مشاوران املاک با بیان این‌که مجموعه اقدامات دولت افق روشنی در بازار مسکن در سال 96 را رقم خواهد زد، افزود: به نظر من از ابتدای سال 96 به بعد این شکوفایی رقم خواهد خورد و اقتصاد ما می‌تواند از دبی و ترکیه نیز پیش افتد.
مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که دولت به جهت افزایش موالید نباید ساخت‌وساز را متوقف کند، اظهار کرد: به هر ترتیب باید دولت تحولی در بازار مسکن ترتیب دهد. خوشبختانه همین اقدام اخیر دولت در قالب طرح مسکن اجتماعی با این‌که هنوز در ابتدای راه است اما توانسته بازار مسکن را تحرک بخشد.
وی ادامه داد: هم‌چنین تسهیلات فراهم شده دولت برای توسعه ساخت‌وسازها که توسط بانک‌ها ارایه می‌شود هم اثری خوب در این حوزه داشته است. در واقع هر نوع تسهیلاتی که در حوزه مسکن ارایه شود، می‌تواند به این بخش تحرک بخشد.
خسروی تاکید کرد: در عین حال دولت باید این فرایند را تسریع کرده و میزان آن را افزایش دهد. باید توجه داشت، هر کجا مسکن تعطیل شود، رکود رقم خواهد خورد. در واقع دولت تاجر خوبی نیست ولی می‌تواند ناظر خوبی باشد. متاسفانه در این مدت ما از بخش خصوصی فاصله گرفته‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: باید این تعامل بین بخش خصوصی توسعه یافته و اعتبارات از بانک‌ها به این بخش روانه شود. به نظر من هم کسانی که سرمایه‌های کلان را در بانک‌ها ذخیره می‌کند نیز در این رکود مقصر هستند.
خسروی با بیان این‌که مجموعه اقدامات دولت افق روشنی در بازار مسکن در سال 96 را رقم خواهد زد، افزود: به نظر من از ابتدای سال 96 به بعد این شکوفایی رقم خواهد خورد و اقتصاد ما می‌تواند از دبی و ترکیه نیز پیش افتد. با این حال باید مراقب شعارها و شایعات دوران پیش از انتخابات بود .وی با اشاره به طرح مسکن اجتماعی که توسط دولت آغاز شده گفت: اگر قرار باشد از برداشتن گام‌های بزرگ بترسیم، قطعا به جایی نخواهیم رسید. با نگاهی به طرح مسکن مهر می‌توان دریافت که همان طرح از نظر روانی جو خوبی را بر جامعه حاکم نمود و بازار این صنعت را تحریک کرد. به نظر من راه‌اندازی این طرح و آغاز آن تصمیم بسیار خوبی است.