افزایش فایل «اجاره» در بازار مسکن

با پیشروی بازار اجاره آپارتمان های مسکونی در فصل تابستان، هم اکنون حجم بیشتری از فایل های اجاره به متقاضیان بازار مسکن عرضه می شود. به گزارش دنیای اقتصاد، در شرایطی که بازار اجاره مسکن امسال حدود یک ماه زودتر از سال های قبل یعنی در اردیبهشت ماه وارد فصل طلایی جابه جایی ها شد، هم اکنون مستاجران شاهد افزایش حجم فایل های آپارتمان های اجاره ای در بنگاه های مسکن هستند و به این ترتیب در حال حاضر شرایط بهتری نسبت به یک تا دو ماه اخیر از نظر تنوع واحدهای اجاره ای در بازار مسکن حاکم شده است. بازار اجاره مسکن که امسال به دلیل یک تغییر عمده در اقتصاد کلان یعنی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی نوعی نسبت نامتوازن بین مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه را تجربه کرد، در حالی هم اکنون به روزهای پایانی تیرماه رسیده است که فایل های متنوعی با شرایط گوناگون پرداخت از سوی موجران به مستاجران پیشنهاد می شود. این در حالی است که طی دو ماه گذشته همزمان با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی متقاضیان بازار اجاره با مواردی برخورد می کردند که در آنها موجران در برابر مبالغ اندک ودیعه یا همان رهن، اجاره بهایی نامتناسب را برای واحدهایشان تعیین می کردند تا جایی که اجاره بهای ماهانه یک واحد ۵۰ مترمربعی در مناطق معمولی شهر تهران بعضا از یک میلیون تومان یا بیش از آن نیز عبور می کرد. اما همان گونه که پیش از این به نقل از کارشناسان بازار مسکن به متقاضیان بازار اجاره توصیه کرده بود، هم اکنون با پیشروی بازار مسکن در فصل تابستان تعداد بیشتر و البته متنوع تری از فایل های اجاره به بازار مسکن و متقاضیان عرضه شده است. این فایل ها در انواع شرایط پرداختی قابل جست و جو و یافتن هستند و اغلب آنها در روزهای پایانی تیرماه با عبارت «قابل تبدیل»، شرایط منعطف تری نسبت به اولین روزهای شروع فصل طلایی در بازار مسکن را برای مستاجران در نظر گرفته اند. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان با پیشروی بیشتر بازار اجاره مسکن در فصل تابستان می توان انتظار داشت فایل های اجاره آپارتمان از تنوع بیشتری ...