خبرهای مربوط مسکن مهر یکی از موضوعاتی است که متقاضیان در انتظار شنیدن آن هستند و هر خبری از اتمام واحدهای مسکن مهر از سوی مسئولین از زبان متقاضیان نقض می‌شود و هنوز سرانجامی برای این طرح مشخص نیست.
اتمام مسکن مهر از دروغ تا واقعیت/ زمان تحویل واحدها چه زمانی فرا می‌رسدبه گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، مسکن مهر در این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی متقاضیان تبدیل شده است در حالی‌ که کوچک‌ترین خبری از زمان و شرایط این واحدها موجب نگرانی بیشتر مردم می‌شود.
در روزهای گذشته شاهد افتتاح نمادین برخی از واحدهای مسکن مهر در فازهای مختلف بوده‌ایم ولی در واقع امر هیچ‌ یک از مردم حاضر به سکونت دراین واحدها نشدند زیرا حتی کوچک‌ترین امکانات رفاهی برای این واحدها در حد یک آسانسور و مدرسه هم وجود ندارد در حالی که مسئولین در روزهای گذشته حتی خبر از سکونت متقاضیان در این واحدها داده بودند.
با این وجود مسکن مهر وارد فاز جدیدی از افتتاح شده که به گفته رئیس عمران شهرهای جدید در این طرح، فاز 8 به اتمام رسیده و به متقاضیان تحویل داده شده است. اما نکته قابل توجه اینجاست که متقاضیان این واحدها خبر از عدم اتمام واحدهای خود داده‌اند و یا برخی از واحدهای تمام شده نیز حتی کوچکترین شرایط سکونت را ندارند.
حال با این اوصاف مسولین در پشت میزهای خود نشسته‌اند و خبر از اتمام پروژه‌هایی می‌دهند که از کمترین امکانات رفاهی برخوردار است در حالی که مردم در ابتدای این طرح با آرزوی خانه‌دار شدن تمام پس‌انداز خود را هزینه کردند تا شاید بعد از چند سال بتوانند سقفی برای سکونت داشته باشند که در واقع امر این آرزو نه تنها محقق نشد بلکه تمام پس‌انداز این افراد نیزاز بین رفت.
اکثر متقاضیان این واحدها از شرایط مسکن مهر رضایت چندانی ندارند و ترجیح می‌دادند پس انداز خود را در بانک نگه داشته و سود آن را دریافت کنند و به اجاره نشینی ادامه دهند تا اینکه بعد از چندین سال نه تنها پس انداز خود را از دست دهند حتی واحدی برای سکونت هم نداشته باشند.
با این وجود هر روز به صحبت‌های ضد و نقیض مسئولین در خصوص شرایط مسکن مهر و زمان اتمام این پروژه ها افزوده می‌شود که روز گذشته نیز مسئولین خبر از احتمال افزایش وام مسکن مهر داده‌اند که این موضوع باعث شده تا نگرانی مردم از سود و باز پرداخت این وام نیز به نگرانی‌های دیگر آن‌ها اضافه شود.
همچنین در کنار سود وام‌ها موضوع سود اوراق مشارکت نیز یکی از مضوعاتی است که باعث شده متقاضیان مسکن مهر پشیمان‌تر از قبل باشند زیرا باید علاوه بر سود بانکی، سود اوراق مشارکت را نیز باید پرداخت کنند که خود مسئولین نیز گویا با آن مخالف هستند ولی این مخالفت هم همانند سایر اعتراضات راه به جایی نخواهد برد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد شروع طرح مسکن مهر بدون توجه به آینده آن از ابتدای نادرست بوده و تنها موجب شده تا یک طرح نیمه تمام به طرح های نیمه تمام دولت اضافه شود.
حال سوال اینجاست که با وجود شرایط فعلی مسکن مهر آیا هیچ یک از کارفرمایان و مسئولین مربوط به این پروژه حاضر هستند در این واحدها حتی برای یک روز سکونت کنند یا این لباسی است که به تن عامه مردم دوخته اند؟