طی هفته های اخیر شرکت عمران شهر پردیس قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر فاز ۸ را اعلام کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده هزینه ساخت واحدهای آن بسته به متراژ بین ۸۶ تا ۹۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سهم آورده متقاضیان نیز ۵۶ تا ۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
پس از اعلان قیمت های نهایی، شرکت عمران پردیس در اطلاعیه ای دیگر برنامه افتتاح ۴۷۸۰ واحد طی آذر و بهمن ۹۵ را اعلام کرد. این تعداد واحد در قالب ۱۶ پروژه مسکن مهر این شهر در برنامه افتتاح قرار گرفت. بر این اساس ۱۰۰۰ واحد شامل پروژه های “امیر ساوالان کومه A”، “امیر ساوالان کومه B” و “پردیس سازان نوید” ماه جاری افتتاح می شود.
۱۳ پروژه دیگر شامل امیرساوالان کومه C، امیرساوالان کومه D، امیرساوالان کومه E، جهاد نصر زنجان C، اسکان سازان پردیس A، نگاران ایلام، رادپی ایلام، عمران ابنیه پاسارگاد، کیادژ پرشین A، کیادژ پرشین B، جهاد نصر زنجان A، جهاد نصر زنجان B و طلیعه معماران آرتا شامل ۳۷۸۰ واحد در بهمن ماه امسال افتتاح می شود.
اما طی یکی دو هفته اخیر شماری از پیمانکاران در اعتراض به قیمت اعلام شده واحدهای مسکن مهر از امضای قرارداد ۵ برگی خودداری کرده اند.
در حالی که شرکت عمران پردیس به این پیمانکاران اولتیماتوم داده که خبر می رسد تحویل واحدهای تکمیل شده فاز ۸ آغاز شده است.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره به واحدهای این طرح در فاز ۸ و تاکید بر این که الگوی افتتاح ما محله محوری است، گفت: تلاش ها بر این است واحدهایی را که تحویل متقاضیان می دهیم دارای خدمات روبنایی و زیربنایی باشند. در واقع سعی می کنیم قبل از افتتاح رسمی، این محله ها به صورت بلوک به بلوک تحویل شده و در صورت رویت نواقص تا زمان افتتاح رسمی برطرف شود.
مهرآبادی یادآور شد:واحدهای مسکن مهر شرکت هایی مانند جهاد نصر زنجان، کیا دژ پرشین و … در فاز ۸ پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تامین به موقع منابع مالی در اولویت بعدی واگذاری به متقاضیان هستند.
وی با بیان این که پیگیر افزایش ۱۰ میلیون تومانی سقف تسهیلات مسکن مهر هستیم، اظهار کرد: قول های مساعدی در خصوص دریافت یارانه جهت تکمیل آماده سازی معابر گرفته ایم و نوید خبرهای خوب را در آینده نزدیک به متقاضیان می دهیم.