به گزارش وعده صادق به نقل از خبرنگار علمی ایرنا، «علی طیب نیا» روز یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ۲۲ در جمع خبرنگاران افزود: نرخ رشد اقتصادی بر اساس آمار بانک مرکزی در سه ماهه نخست امسال ۵٫۴ درصد بوده است.
وی ادامه داد: این نرخ رشد در سه ماه دوم امسال به بیش از ۹ درصد رسید که نشان می دهد ما در مسیر افزایش نرخ رشد حرکت می کنیم. در واقع نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال به ۷٫۴ درصد رسیده است.
وی اظهار کرد: ما برای امسال نرخ رشد پنج درصدی را هدف گذاری کرده بودیم و از ابتدای امسال اطمینان داشتم که به این هدفگذاری خواهیم رسید.
طیب نیا ادامه داد: خوشبختانه از این هدفگذاری عبور کردیم و امیدواریم در ادامه نه فقط نرخ رشد را حفظ کنیم بلکه به بخش های مختلف اقتصادی تسری دهیم؛ هرچند در بخش کشاورزی و صنعت نرخ رشد مثبت بوده است.
طیب نیا ادامه داد: بدنبال فعال کردن بخش مسکن هستیم زیرا صنایع زیادی به این بخش وابسته اند؛ درواقع با فعال شدن بخش مسکن، رشد ایجاد شده در زندگی عامه مردم به سادگی قابل لمس است. 
وی ادامه داد: برنامه های مختلفی در این بخش اجرا کردیم و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد رشد بخش مسکن در کشور باشیم.