سخنگوی دولت گفت: با مصوبه هیات وزیران ۱۰۰۰میلیارد تومان به پروژه های مسکن مهر اختصاص یافت. ۱۰۰۰ میلیارد تومان به پروژه های مسکن مهر اختصاص یافت,
به گزارش خبرنگار مهر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با مصوبه هیات وزیران ۱۰۰۰میلیارد تومان به پروژه های مسکن مهر اختصاص یافت.
وی ادامه داد: این رقم در راستای کاهش قیمت تمام شده مسکن مهر به این پروژه های اختصاص یافته است.
نوبخت گفت: سفرهای استانی رئیس جمهور تمام شده و سفر دیگر مخصوص استان تهران به جهت وسعت است.
وی ادامه داد: بیش از ۱۸۳۸۰ واحد تولیدی از بیش از ۱۲۶۳۵ میلیارد تومان تسهیلات برخوردار شدند.
نوبخت گفت: در راستای مقابله با آلودگی هوا ۳۴۹۵۵ دستگاه تاکسی فرسوده از ناوگان حمل ونقل خارج شده و خودرو های جدید جایگزین شدند.
وی ادامه داد: بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به محیط زیست و رفع مشکل آلودگی های محیط زیست در بودجه ۹۶اختصاص یافته است.