ایرنا- مدیر شعب بانک مسکن استان سمنان گفت: طرح تضمین معاملات اقساطی خریداران و فروشندگان مسکن، به منظور اطمینان طرفین قرارداد و رونق بازار مسکن اجرا می شود.
بانک مسکن با اجرای طرح تضمین اقساطی فروش به دنبال رونق معاملات است
به گزارش ایرنا، حسین حاجی پور روز شنبه در گفت گو با ایرنا افزود: بانک مسکن با اجرای طرح تضمین معاملات اقساطی، به عنوان ضامن در خرید و فروش وارد می شود و هدف از این طرح، اطمینان به طرفین قرارداد در خرید و فروش مسکن است.
وی افزود: بانک مسکن با پرداخت اقساط، قیمت معامله را تضمین می نماید و برای این منظور، لازم است ابتدا بین خریدار و فروشنده، عمل فروش به منظور معامله واحد مسکونی و قرادادی بین خریدار و بانک منعقد شود.
مدیر شعب بانک مسکن استان سمنان خاطرنشان کرد: خریدار متعهد می شود مطالبات فروشنده واحد مسکونی را به صورت اقساط به بانک پرداخت کند و بانک نیز وجوه حاصله را به حساب فروشنده واریز نماید.
حاجی پور با بیان این که مدتی است به دلیل نبود تقاضای موثر و ضعف قدرت خریداران، بخش مسکن در کشور در رکود قرار داشته است، خاطرنشان کرد: کمبود منابع اعتباری بانک ها به منظور تامین نیازهای خریداران نیز این وضعیت را تشدید کرده بود.
وی ادامه داد: در مقاطع رکود که پس از جهش‌های ناگهانی قیمت در بخش مسکن و ساختمان اتفاق می افتد، دارندگان واحدهای مسکونی که قصد فروش داشتند با نبود وجود تقاضا مواجه بوده اند.
وی با اشاره به این که خریداران به دلیل ضعف قدرت خرید و کسری نقدینگی امکان خرید واحد دلخواه را نداشتند، خاطرنشان کرد: بانک مسکن جهت تضمین معامله و ایجاد اطمینان بین خریدار و فروشنده وارد عمل شده و پرداخت اقساط توسط خریداران واحدها را تضمین می نماید.
مدیر شعب بانک مسکن استان سمنان تصریح کرد: قیمت فروش نقدی و فروش اقساطی واحدها با توافق طرفین خریدار و فروشنده تعیین و مشخص می گردد.
حاجی پور ادامه داد: مبلغ قابل تضمین و میزان تعهدات قابل پذیرش از سوی بانک با توجه به ارزش ملک، اعتبارسنجی مشتری و شرایط درآمدی متقاضی، توسط بانک تعیین می گردد.
وی افزود: در حال حاضر مبلغ تضمین بانک تا 50 درصد ارزش کارشناسی ملک و تا سقف یک میلیارد و 500 میلیون ریال و نیز مشروط به بیشتر نشدن اقساط ماهانه خریدار از میزان 30 میلیون ریال خواهد بود. 
وی خاطرنشان کرد: مدت زمان تقسیط بر اساس توافق طرفین خریدار و فروشنده بازپرداخت به مدت 50 ماه مشروط به عمر مفید ساختمان و با در نظر گرفتن فهرست کنترل کیفیت ساختمان مندرج در فرم گزارش ارزیابی است.
وی گفت: بانک ضمن به رهن گرفتن ملک مورد معامله، پرداخت اقساط خریداران واحدهای مسکونی را در مقاطع مشخص و پس از انعقاد قرارداد و به رهن گرفتن پلاک خریداری شده، به صورت ماهیانه تضمین می نماید.
مدیر شعب بانک مسکن استان سمنان گفت: تاکنون هیچ متقاضی در استان سمنان برای دریافت طرح تضمین فروش اقساطی مسکن مراجعه نکرده است.
بانک مسکن همچنین برای ایفای نقش بهینه در رونق بخش مسکن، ساختمان و صنایع مرتبط، نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل حساب‌ پس انداز مسکن جوانان را از 11 به 9 درصد کاهش داده است.