مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تأکید بر اینکه پرونده مسکن مهر سال آینده هم به اتمام نمی‌رسد، تصریح کرد: پیگیر افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از ۳۰ میلیون به ۴۰ میلیون تومان هستیم، اما زمان آن را نمی‌دانیم.
آرمان پرس:نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در پاسخ به این سؤال که آیا پیگیر افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از بانک مرکزی هستید، گفت: به هر حال افزایش سقف تسهیلات از 30 میلیون تومان به 40 میلیون تومان از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت و بانک مرکزی ارائه شده است. این اقدام از سوی ما در حوزه‌های اقتصادی در حال پیگیری است اما بپذیرید که ما نمی‌توانیم زمان دقیق پذیرش این پیشنهاد را از سوی بانک مرکزی اعلام کنیم. 
به گفته وی افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تبعاتی دارد، اما به هر حال به نفع متقاضیان است. 
محمدزاده در پاسخ به این سؤال که آیا برای تحویل به موقع و هر چه زودتر واحدهای مسکن مهر در استان تهران با مدیران جلساتی که مؤثر واقع شود برگزار می‌شود، گفت: جلسات مستمر در این خصوص که تحویل واحدهای مسکن مهر به موقع انجام شود صورت می‌گیرد، اما به هر حال باید اذعان شود که 90 درصد واحدهای مسکن مهر در سال 96 تحویل و به پایان می‌رسد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه به پایان رسیدن واحدهای مسکن مهر مستلزم این است که این واحدها مشکل حقوقی نداشته باشد، ادامه داد: تمام واحدهای مسکن مهر شهر پردیس سال 96 به اتمام نمی‌رسد، چرا که این شهر دارای مسائل متعددی است و مراحل آماده‌سازی در این شهر پرهزینه است.
محمدزاده ادامه داد: یکی از عوامل به اتمام نرسیدن واحدهای مسکن مهر شهر پردیس دیر اجرا شدن این پروژه‌ها نیز هست، اما به هر حال سایر مسائل مثل پرهزینه بودن مراحل آماده‌سازی و برخی مشکلات دیگر باعث خواهد شد تا سال 96 هم منتظر به اتمام رسیدن واحدهای مسکن مهر شهر پردیس نمانیم.