اظهارات بالاترين مقام مسئول در حوزه وزارت راه و مسكن و شهرسازي مبني بر اينكه ، مسافران بيمه بوده اند و جاي نگراني نيست، نمكي بود بر زخم داغداران كه در آتش ندانم كاري مسئولين اجرايي نظارت در عملكرد مالي وزارتخانه و شركت تابعه آن سوختند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه رسالت درباره حادثه قطار نوشته است:‌ حادثه برخورد دو قطار در مسير سمنان - خراسان تحميل خسارت مادي و كشته و زخمي شدن دهها نفر از مسافرين و داغدار شدن صدها خانواده و اظهارات بالاترين مقام مسئول در حوزه وزارت راه و مسكن و شهرسازي مبني بر اينكه ، مسافران بيمه بوده اند و جاي نگراني نيست، نمكي بود بر زخم داغداران كه در آتش ندانم كاري مسئولين اجرايي نظارت در عملكرد مالي وزارتخانه و شركت تابعه آن سوختند، به طوري كه شناسايي آنها از طريق "دي ان اي" با مشكل رو به رو شده است.
بر اين مصائب اضافه كنيد اظهارات آقاي تركان را كه از سوي دولت مامور رسيدگي به موضوع بود كه نتيجه آن را در اخبار 20 شامگاه صدا و سيما مبني بر مقصر بودن متصدي كنترل خودكار "سي تي سي" كه سيستم را از حالت خودكار به حالت دستي تبديل كرده بود ، اعلام شد. معنا و مفهوم اين اظهارات آن است كه مسئوليت قتل دهها مسافر قطار و مسئوليت اتلاف منابع و تجهيزات فني راه آهن متوجه سيستم هاي مذكور است...
اين دو سيستم كنترل از مبدا تا مقصد لكوموتيوهاي خطوط ريلي بين شهري است كه صدها ميليارد ريال براي استقرار نرم افزاري و سخت افزاري آن از جيب ملت به ما هو بودجه عمومي دولت جزيي از كل اعتبارات مصوب طرح تملك دارايي در قالب بودجه سنواتي كل كشور مي باشد كه در وزارتخانه مربوطه هزينه شده است. مسئوليت تشخيص و تعهد و تسهيل اين هزينه صدها ميلياردي بر عهده بالاترين مقام مسئول در وزارتخانه است...
اين دو سيستم را دولت به ما هو معاون اول با افتخار افتتاح و به شرح آنچه كه در فضاي مجازي موجود است وزير در محضر مقام معظم رهبري در دقت و درستي آن به گونه اي به حضرت آقا گزارش مي دهد كه حتي اگر راننده قطار سكته هم بكند، خود به خود سيستم به طور خودكار قطار را در هر مرحله اي متوقف مي كند. 
تركان مي گويد سيستم "سي تي سي" را از روي سيستم خودكار روي سيستم دستي گذاشته اند چرا؟ آيا ميلياردها ريال بابت استقرار نرم افزاري و سخت افزاري سيستمي خودكار خرج كرده ايم و از بيت المال هزينه كرده ايم كه آن را از سيستم خودكار خارج و روي سيستم دستي قرار دهيم؟
پس سيستم خودكار كار نمي كند كه روي دستي گذاشته اند. مگر متصدي سيستم مرض دارد كه اين كار را بكند . معلوم است كه مرض ندارد، اين سيستم است كه پيمانكار پولش را گرفته ولي كار را ناقص تحويل داده و جان دهها مسافر را به فنا و صدها خانواده را داغدار كرده است .سيستمي كه طي 6 ماه خطا داشته چگونه تحويل موقت يا دائم شده است آيا ضمانت نامه و سپرده پيمانكار بابت اين همه خطا ضبط شده است؟..
اكنون اين توپ در زمين عالي ترين محكمه مالي و محاسباتي كشور يعني ديوان محاسبات كشور است تا با رسيدگي و صدور راي قانوني تكليف كارفرما ، پيمانكار و مشاور پروژه‌هاي مذكور را روشن كنند و نتيجه ميلياردها ريال هزينه و سرمايه گذاري روي سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري در اين مورد و ساير قراردادهاي كلان را معلوم نمايند.