سرمایه گذاری 20 میلیون دلاری برای ساخت ساختمانهای ارزان در دستور کار است
فیسبوک خانه های ارزان قیمت می سازد
به گزارش پیام ساختمان به نقل از گاردین، شرکت فیسبوک موافقت خود را برای سرمایه گذاری 20 میلیون دلاری در ساخت ساختمانهای مسکونی ارزان قیمت اعلام کرد. 
رئیس فیسبوک به دلیل انتقاد از این شرکت درعدم کمک به مردم کم درآمد و همچنین در پی گسترش سریع تکنولوژی این شرکت در منطقه "سیلیکون" و اجبار به عزیمت ساکنین آن، موافقت خود را با این طرح اعلام کرد. 
این کمپانی که در حال توسعه دفاترخود در شمال کالیفرنیا می باشد، همکاری خود با شرکتهای ساختمانی جهت ساخت مسکن برای مردمی که مجبور به ترک منطقه "سیلیکون" هستند را اعلام کرد. کمبود مسکن در سیلیون در پی گسترش شرکتهای گوگل، اپل و سایر غولهای تکنولوژی به سطح بحرانی رسیده است.
 لازم به ذکر است در این منطقه فقط برای اسکان 26 درصد مردم فضای کافی  وجود دارد.