نماینده مردم مشهد در مجلس از تقدیم استیضاح وزیر راه و شهرسازی با ۸۱ امضا به هیات رئیسه مجلس خبر داد.
استیضاح آخوندی با ۸۱ امضا تقدیم هیات رئیسه شد
به گزارش تهران پرس، رضا شیران در گفتگو با خبرنگار مهر از تحویل طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی با ۸۱ امضا به هیات رئیسه مجلس خبر داد.
نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: هیات رئیسه مجلس باید این استیضاح را به کمیسیون عمران جهت برگزاری جلسات مشترک میان استیضاح کنندگان و آخوندی ارائه کند.
شیران ادامه داد: این استیضاح ۱۲ محور دارد.
 نماینده مشهد افزود: حوادث ریلی  علیرغم هزینه ها ی بالا در ای سی تی و سی تی سی، عدم انجام تعهدات مسکن مهر و مسکن اجتماعی، عدم شفافیت فعالیتهای اقتصادی و سوانح جاده ای از محورهای استیضاح وزیر راه است.