رئیس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی فروشستگی خاک در منطقه ولیعصر تهران را عامل ریزش زمین در خیابان پسیان اعلام کرد و گفت: خاک منطقه شمالی خیابان ولیعصر بسیار ضعیف و مستعد شستگی زیرسطحی زمین است.
علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره دلایل فرونشست زمین در خیابان ولی‌عصر که روز گذشته رخ داد، گفت: خاک منطقه ولیعصر به شدت گسسته بوده و چسبندگی خاک در این منطقه بسیار ضعیف و مستعد شستگی زیرسطحی زمین است.
وی ادامه داد: آب شستگی رخ داده در خیابان پسیان، موجب شست‌و شوی رسوبات سطحی این خیابان شده و ریزش رخ داده است.
بیت‌اللهی با بیان اینکه علت حادثه فروریزش می‌تواند عوامل طبیعی و غیرطبیعی باشد، گفت: رگه های آب که عامل شستگی سطح زمین در خیابان پسیان و ایجاد پدیده فروریزش است، می تواند ناشی از عوامل طبیعی از جمله وجود قنوات در منطقه و عوامل غیر طبیعی مانند ترکیدگی لوله‌های آب باشد.
دبیر کارگروه ملی زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه و شهرسازی بیان کرد:هنوز علت دقیق حادثه فروریزش خیابان ولیعصر مشخص نیست اما تاثیر وجود رگه‌های آب بر خاک ضعیف و سست منطقه قطعی است.
رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی مرکزتحقیقات راه، مسکن وشهرسازی به مهر گفت: در خیابان پسیان، هم مسیر قنات و هم لوله‌های آب وجود دارد که تاثیر دقیق هر کدام از این عوامل بر پدیده فروریزش باید تعیین شود.
گفتنی است، بعد از ظهر دیروز یک موردفروریزش زمین در محدوده خیابان ولیعصر- سه راهی پسیان تهران رخ داد که این حادثه تلفات جانی به همراه نداشت اما موجب شد که خودروها تنها از یک لاین خیابان ولیعصر تردد کنند. /