معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: عنوان سازمان ملی زمین و مسکن در آینده نزدیک با هدف ممانعت از ساخت و ساز مسکن انبوه به سازمان ملی زمین تغییر نام خواهد داد.
تغییر نام یک سازمان بخاطر ممانعت از ساخت و ساز مسکن انبوه
به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا عظیمیان، با تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان ملی زمین و مسکن برای واگذاری زمین، از تغییر نام سازمان ملی زمین و مسکن به سازمان ملی زمین خبر داد.
به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با توجه به تجربه ایران در زمینه ساخت انبوه مسکن مهر، سیاست‌ها به این سمت و سو خواهد رفت که اجرای مسکن در شهرهای مختلف از تصدی‌گری دولتی خارج شود و دولت تنها به عنوان سیاست گذار، نقش اصلی خود را ایفا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر واگذاری ساخت و ساز انبوه به بخش خصوصی و مردم تصریح کرد: تدبیر دخالت نکردن دولت در ساخت و ساز مسکن انبوه، به دلیل مشکلاتی است که طی سالیان به وجود آمده است.
به اعتقاد مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در بهترین شرایط، دولت و حاکمیت نباید در امر ساخت و ساز و اجرای مسکن دخالت کنند.
وی افزود: همواره بخش خصوصی در کشور به تولید مسکن پرداخته و این سیاست در دهه اخیر تغییر یافته است.
به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، سیاست‌های کلی نظام و دولت نیز، دخالت نکردن در ساخت مسکن و واگذاری آن به بخش خصوصی و تاکید بر سیاست‌گذاری، نظارت، حمایت از سازندگان، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و ساماندهی این مساله است که سازمان نیز به تبعیت از نظام، به همان سمت و سو خواهد رفت.
به گفته عظیمیان، 60 درصد ساخت کامل پروژه 2 میلیون و 200 هزار واحدی مسکن مهر برعهده سازمان ملی زمین و مسکن است که با اتمام آن، سازمان از مشارکت در ساخت مسکن انبوه خود را جدا می‌کند و به سیاست‌های کلی نظام که عدم دخالت حاکمیت در اجرای مسکن است روی می‌آورد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آمار ارایه شده از رشد منفی مهاجرت در کلانشهرها و تمرکز بر روی شهرهای میانی و شهرهای کوچک گفت: رشد منفی مهاجرت در کلانشهرها خبر خوبی برای سازمان ملی زمین و مسکن است زیرا برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های این سازمان به سمت ایجاد خدمات عمومی، فرهنگی، گردشگری، ورزشی و اجرای آن در شهرهای میانی پیش می رود.
به گفته عظیمیان، طبق ماده 100، سازمان ملی زمین و مسکن باید زمین به قیمت تمام‌شده در اختیار خدمات عمومی مانند تربیت‌بدنی، آموزش‌عالی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش قرار دهد و طبق ماده 22، سازمان ملی زمین و مسکن می‌تواند با معرفی سازمان گردشگری، فضاهای گردشگری و تفریحی عمومی را که مجموعه‌ای از فضای سبز، شهربازی، سینما، رستوران و اینگونه فضاها، با اقساط بلندمدت در مساحت‌های مختلف معرفی کرده و با اجازه قانون‌گذار زمین در اختیار آنها قرار دهد.
وی ادامه داد: در مباحث مربوط به واگذاری زمین در اختیار گردشگری، آگهی مزایده حذف می‌شود و فقط با معرفی سازمان گردشگری، سازمان ملی زمین و مسکن زمین را عرضه می‌کند و در این موارد نیازی به مزایده نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی، هدف از این اقدام ها را تشویق سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های دولتی عنوان کرد.
عظیمیان با اشاره به همکاری آن سازمان در واگذاری زمین به شرکت عمران شهرهای جدید به مستقل بودن شرکت عمران شهرهای جدید گفت: درباره شهرهای جدید، شرکت عمران شهرهای جدید مستقل عمل می‌کند و در حریم و محدوده شهرها اقدام به واگذاری زمین به سازمان گردشگری برای راه‌اندازی سایت گردشگری برای استفاده عموم می‌کند. اما شهرهای جدید، قوانین خود را دارند و سازمان ملی زمین و مسکن دخالت نمی کند.
وی گفت: اگر در کنار شهرهای جدید، زمینی موجود و کاربری آن گردشگری پیش‌بینی شده باشد، این مکان را به مراکز عمومی تبدیل می‌کنیم تا از مهاجرت به کلانشهرها جلوگیری کرده و به بالا رفتن سطح زندگی در شهرهای میانی و کوچک کمک کنیم.
معاون وزیر راه و ضهرسازی تاکید کرد: حمایت از شهرهای کوچک و میانی و حمایت از آنها در دستور کار برنامه‌های سازمان ملی زمین و مسکن است.
وی با اعلام موافقت از تغییر نام سازمان ملی زمین و مسکن به سازمان ملی زمین بار دیگر تاکید کرد: دولت نباید در اجرای مسکن دخالت داشته باشد و تنها باید نقش سیاست گذار، ناظر و طراحی اصلی را ایفا کند. در نوسازی بافت‌های قدیمی نیز، سیاستگذاری ها و بسترسازی باید به سمت بخش خصوصی و مردم و فعال کردن آنها در حوزه ساخت و ساز متمایل شود.