مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان از کاهش 2 درصدی نرخ سود تسهیلات حساب های پس انداز مسکن جوانان خبر داد.
اتاق خبر:روابط عمومی بانک مسکن اصفهان روز یکشنبه به نقل از مهدی بلوچی اعلام کرد: طبق مصوبه هیأت مدیره بانک مسکن و در جهت ایفای نقش بهینه برای رونق بخش مسکن، ساختمان و صنایع مرتبط، نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل حساب‌های پس انداز مسکن جوانان از 11 به 9 درصد کاهش یافت.
بر اساس این مصوبه، قراردادهای تسهیلاتی موضوعه که از تاریخ 22 آبان امسال منعقد و ثبت قطعی قرارداد می‌شود، مشمول نرخ سود 9 درصد خواهند شد.
بلوچی با اشاره به کاهش قبلی نرخ سود صندوق پس‌انداز مسکن یکم که در سیزدهم شهریور تک رقمی شد و از 11 به 9.5 درصد کاهش یافت، افزود: هدف اصلی حساب پس انداز مسکن جوانان،برنامه‌ریزی بلندمدت برای خانه‌دار شدن افراد است و متقاضیان می‌توانند با واریز مبالغ به صورت ماهیانه، سالیانه یا یکجا حداقل پس از پنج سال و حداکثر پس از 15 سال اقدام به دریافت تسهیلات خرید و احداث مسکن کنند.
بلوچی تشریح کرد: سقف تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان برای حساب‌های افتتاحی سال 95، در پایان سال پنجم در شهر اصفهان به 570 میلیون ریال و در سایر شهرها به 540 میلیون ریال افزایش یافت و همچنین سقف این تسهیلات در پایان سال دهم در شهر اصفهان 760 میلیون ریال و در سایر شهرها 700 میلیون ریال تعیین شد. 
وی افزود: متقاضیان می‌توانند در پایان سال پانزدهم نیز در شهر اصفهان یک میلیارد ریال و در سایر شهرها 900 میلیون ریال تسهیلات دریافت کنند.
بانک مسکن فعالیت خود را در سال 1358 بر اساس طرح ادغام بانک ها و در بخش ساختمان و مسکن آغاز کرد.