تراز: رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه دولت قبل اشتباه بزرگی در ورود به مسکن مهر و دخالت در این بازار انجام داد، گفت: کاهش قیمت مسکن در بازار کاذب است.
به گزارش تراز ،حسن محتشم با بیان اینکه  زمانی مسکن از کالای سرمایه ای خارج می شود که از لحاظ تعداد مسکن و متقاضیان بازار به نقطه سر به سر برسیم.
وی با بیان اینکه طرح جامع مسکن تهیه شده از از سوی وزارت راه و شهرسازی طرح درستی برای بازار مسکن است، ادامه داد: در این طرح به درستی به کمبود مسکن در بازار اشاره شده است و براساس طرح جامع مسکن تهیه شده در سال ۲۰۰۴ باید یک میلیون مسکن ساخته شود که البته این هدف تا چند سال آینده هم محقق نمی شود.
محتشم تاکید کرد: اگر سالانه یک میلیون خانه سازی در کشور انجام شود، در ۱۰ سال آینده به نقطه سر به سر خواهیم رسید.
رییس انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه  در حال حاضر به روش منفی بازار مسکن کنترل می شود، گفت: علی رغم اینکه  امروز نیاز به مسکن در بازار بسیار زیاد است اما مسکن متناسب با نیاز مردم عرضه نمی شود و قیمت ها هم کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه کاهش قیمت مسکن کاذب است، اظهار داشت: قیمت مسکن به طور کاذب در سطح پایینی قراردارد اما این جریان  این ادامه پیدا نمی کند چراکه شرایط بازار مبتنی بر مکانسیم عرضه و تقاضا پیش نمی رود.
رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه اشتباه دولت قبل مداخله بیش از حد در بازار مسکن در جریان طرح مسکن مهر بود، گفت: دولت باید بسترسازی در مسکن مهر انجام می داد و دولت قبل علی رغم تجربیات دولت های خارجی در بخش های اقتصادی، تصدی گری در بازار مسکن را بر عهده گرفت و نتیجه هم این شد که بعد از ۸ سال رسیدیم که هنوز مسکن مهر به متقاضیان تحویل نشده است.