ایران‌صدا: علی پارسا، رئیس ستاد سرشماری نفوس و مسکن با بیان این مطلب افزود: خانوارهای غایب تا ساعت 24 فردا مهلت دارند تا با مراجعه سامانه سرشماری (sarshomari95.ir) ثبت نام و با دریافت کد آماری از انجام سرشماری خود اطمینان حاصل کنند.
با عنایت به پایان زمان اجرای سرشماری به شیوه حضوری و نظر به این که برخی از خانوارهای کشور در سرشماری اینترنتی شرکت نکرده و در زمان مراجعه مأمور سرشماری نیز در محل سکونت خود حضور نداشته‌اند، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند، سامانه سرشماری اینترنتی مجدداً به مدت ۲ روز از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۳ آذر ۱۳۹۵ لغایت ساعت ۲۴ روز پنجشنبه مورخ ۴ آذر ۱۳۹۵ برای دریافت اطلاعات این خانوارها در دسترس است.
بر این اساس، از خانوارهای محترم تقاضا می‌شود در تاریخ مذکور با مراجعه به این سامانه به آدرس www.sarshomari۹۵.ir اطلاعات خود را تکمیل و با دریافت کد آماری از انجام سرشماری خود اطمینان حاصل نمایند.