كلید تدبیر در قفل مسكن شكست
نماینده ادوار مجلس، گفت: در حوزه مسكن دولت یازدهم بسیار نا موفق عمل كرده است، چرا كه به وعده های انتخاباتی و آنچه طی دوران مدیریتشان اعلام كرد، به هیچ كدام عمل نشد.
سید مهدی هاشمی؛ نماینده ادوار مجلس در گفتگو با نما در خصوص عملکرد دولت در حوزه مسکن، گفت: در حوزه مسکن دولت یازدهم بسیار نا موفق عمل کرده است، چرا که به وعده های انتخاباتی و به آنچه طی دوران مدیریتشان اعلام کرد، به هیچ کدام عمل نشد.
وی ادامه داد: قرار بر این بود که طرح مسکن مهر سال گذشته به اتمام برسد، نه تنها نرسید، بلکه در سال اول دولت یازدهم، طرح مسکن اجتماعی ارائه شد که جایگزین طرح مسکن مهر شود و اشکالات مسکن مهر را نداشته باشد، طرح مسکن اجتماعی هم هیچوقت ارائه نشد و حتی در وزارت راه و شهرسازی، جمع بندی، تصویب و مورد تایید قرار نگرفت.
نماینده ادوار مجلس، با اشاره به اینکه دولت منابع در نظر گرفته برای طرح مسکن مهر را اختصاص نداد و امیدواریم الان که نزدیک می شویم به پایان دوره مدیریتی دولت، مسئولین جواب قانع کننده ای برای مردم داشته باشند.
نماینده ادوار مجلس در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه سامان وضع مسکن چه میزان در دور بعدی انتخابات، بر رای آوردن روحانی تاثیرگذار است، بیان کرد: فوق العاده تاثیر گذار است، ولی دولتی ها نه تنها به وعده هایشان در حوزه مسکن عمل نکردند، معکوس هم عمل و هزینه هایی اضافی به بیت المال تحمیل کردند و نه تنها به مردم هزینه های اضافه تر برای خرید و عدم اجرای تعهدات خود تحمیل کردند، بلکه در طول دوره طولانی تحویل مسکن در واقع هزینه هایی به مردم تحمیل شده است که قابل جبران نیست و عملا به اکثر وعده هایی که داده بودند، عمل نکردند.
نماینده ادوار مجلس عدم تخصیص منابع بانکی را در حوزه مسکن، دلیل بعدی عملکرد ناموفق دولت در این حوزه دانست و گفت: بانکها نقش محوری در بحث سرمایه گذاری و ساخت و ساز دارند، چنین اعتقادی در دولت، برای تخصیص منابع برای مسکن مردم وجود ندارد.
هاشمی افزود: هر چند که طرح مسکن مهر بدون اشکال نیست، ولی دولت آن را مزخرف می داند، طبیعتا نمی شود انتظار داشت مردم به حرفهای مسئولین اعتماد کنند و امیدوار شوند و طبیعتا با توجه به اینکه منابع بانکی و منابع نقدینگی بنا بر اعلام خود بانک مرکزی دو برابر شده است، ولی منابع اختصاص داده شده به طرح مسکن مهر، نه تنها افزایش پیدا نکرده است، بلکه به کاری دیگر، اختصاص پیدا کرده است.
وی در پایان گفت: طبیعی است که تقاضای مسکن افزایش و عرضه مسکن کاهش پیدا می کند و از طرف دیگر هم اشتغال زایی و تولید بشدت دچار بحران، رکود و مشکل خواهد شد، اگر قرار است منابع بانکی، به تولید اختصاص پیدا کند، یکی از بخشهای که نقش محوری در تولید خواهد داشت، کارخانجاتی هستند که در صنعت ساختمان مشارکت دارند و می توانند اشتغال زیادی را ایجاد کنند و نقش تولیدی و سازنده در کشور داشته باشند.