آرمان پرس:همشهری نوشته است:‌ اقتصاد‌ ایران - بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: در ۷‌ ماه نخست امسال نسبت به ‌مدت مشابه پارسال حدود ۵۰ درصد بیشتر وام داده است و سؤال مهم این است که آیا این میزان افزایش وام به‌معنای افزایش سهم بخش‌های مولد و اشتغال‌زایی چون صنعت، مسکن و کشاورزی است؟
آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه از 278هزار ميليارد تومان وامي كه بانك‌ها تا پايان مهرماه امسال داده‌اند، 40.8درصد آن سهم خدمات و 14.1درصد هم سهم بخش بازرگاني بوده و 45درصد باقيمانده بين بخش‌هاي صنعت (28.2درصد)، مسكن (9.1درصد) و كشاورزي (7.7درصد) تقسيم شده است.
به گزارش همشهري در حالي ميزان تسهيلات بانكي در 7‌ماه نخست امسال رشدي 49.6درصدي داشته كه انتظار مي‌رفت با اجراي طرح موسوم به رونق و پرداخت مبلغ 16هزار ميليارد تومان به بيش از 13هزار بنگاه كوچك و متوسط توليدي، سهم بخش صنعت و كشاورزي افزايش يابد.
 البته بانك مركزي مي‌گويد: در 7ماه نخست امسال 116هزار و 807 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با ميانگين 471ميليون تومان پرداخت شده كه بيشترين ميزان پرداختي نسبت به ساير بخش‌ها به شمار مي‌آيد. اين در حالي است كه در بخش خدمات بالغ بر 2ميليون و 263هزار فقره تسهيلات با ميانگين 50ميليون تومان پرداخت شده است.
بررسي آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه سهم بخش كشاورزي به‌عنوان يكي از بخش‌هاي مولد و اشتغال‌زاي اقتصاد ايران از كل تسهيلات بانكي در سال90 از 8.6درصد به 7.7درصد در پايان 7‌ماه نخست امسال كاهش يافته است. در اين مدت سهم بخش صنعت و معدن از 31.6درصد به 28.2درصد و مسكن و ساختمان از 17درصد به 9.1درصد افت كرده است.اين در حالي است كه سهم بخش بازرگاني از 12درصد در سال 90به 14.1درصد در پايان مهرماه امسال رشد كرده و سهم بخش خدمات نيز از 30.8درصد به 40.8درصد رسيده است.