بازار مسکن در کشور بیش از سه سال است که در کما فرو رفته تا آنجا که وارد کردن شوک هایی چون افزایش نرخ تسهیلات مسکن به عموم مردم و تسهیلات ویژه تر نیز به مسکن اولی ها نیز نتوانست حال روز اوضاع مسکن را رونق بخشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اهوازنوین :عبور از رکود یکی از جملاتی است که به گوش مردم کشور آشنا اما غیر قابل لمس است،جمله ای که به شرط تحقق حقیقی زیباست و در واقعیت چنگی به دل نمیزند، رکود اقتصادی حاکم در کشور امروز در مرحله ایست که تمام حوزه ها را با خود درگیر کرده است از جمله بازار مسکن.
بازار مسکن در کشور بیش از  سه سال است که در کما فرو رفته تا آنجا که وارد کردن شوک هایی چون افزایش نرخ تسهیلات مسکن به عموم مردم و تسهیلات ویژه تر نیز به مسکن اولی ها نیز نتوانست حال روز اوضاع مسکن را رونق بخشد.
در اسفند ماه سال گذشته برخی معتقد بودند گرمای تابستان به سردی بازار مسکن رونق خواهد بخشید اما چنین وعده ای نیز محقق نشد و تسهیلات ویژه دولت نیز نتوانست مردم را جهت خرید و فروش مسکن ترغیب کند به چند دلیل که مهمترین آن این مورد است که بطور مثال متقاضیان جهت اخذ تسهیلات مسکن ۸۰ میلیون تومانی باید معادل ۴۰ میلیون تومان را به صورت یکساله در بانک سپرده گذاری کنند که چنین سپرده ای از توان هر قشری خارج است.
به نظر میرسد سایه سنگین رکورد بر بازار مسکن همچنان مستدام باشد زیرا دولت در این زمینه نه برنامه ای دارد نه اینکه به پروژه های مسکن مهر اعتقادی دارد، اما در حال فعلی برخی معتقدند وزارت مسکن و شهر سازی با چا لشی با محوریت  نقش پررنگ دولت در سرکوب مسکن مهر و عدم ارائه راه حل کارآمد روبرو است که عدم رونق بازار مسکن موید این مساله است.
در همین خصوص رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در روزهای گذشته گفته: حجم معاملات مسکن در سراسر کشور در ماه‌های اخیر روندی نزولی ۳۰ تا ۴۰ درصد داشته است.
همچنین مشاورین املاک شهر اهواز نیز بر این باورند که در اوضاع بازار مسکن رکود حرف اول را میزند تا جایی که بسیاری از بساز و بفروش ها برای خرید و ساخت مسکن هایشان به امید رونق بازار تعلل را به شتاب ترجیح می دهند.
به گزارش اهوازنوین : باتوجه به اظهارات آقای روحانی در خصوص لغو سخنرانی مطهری و ابراز شرمندگی بد نیست عنوان کنیم آیا ربط تمام مشکلات حوزه مسکن به پروژه مسکن مهر دولت قبل و منتظر معجزه برجام نشستن مایه شرمساری نیست؟ آیا مسکن مهر را مزخرف خواندن و تمسخر ساکنین مسکن مهر با عناوینی چون حاشیه نشینی مدرن مایه شرمساری نیست ؟چهار سال وعده سرخرمن دادن به مردمی که در رویای خانه دار شدن به سر می برند مایه شرمساری نیست؟ بی تدبیری در حوزه مسکن مایه شرمساری نیست؟