کرج- ایرنا- مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرزگفت : حق مسکن کارگران مشمول قانون کار براساس تصویب هیات وزیران 2 برابر شد.
حق‌ مسکن کارگران 2 برابر شد
اسماعیل خلیلی روز سه شنبه با اشاره به روند این افزایش افزود : بر اساس مصوبه سال93 شورای عالی کار، مقرر شد که حق مسکن کارگران از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش یابد و قرار بر این بود که افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال 94 اعمال شود که زمینه آن مهیا نشد.
وی با تاکید بر روند پیگیری های انجام شده در این خصوص خاطر نشان کرد : به دلیل اینکه افزایش 20 هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران در سال 94 اعمال نشد، این مصوبه دوباره در اواخر سال گذشته به تصویب شورای عالی کار رسید و قرار شد محاسبه واعمال شد.
مدیر کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان البرزدر ادامه با اشاره به اعلام این خبر از سوی وزیر تعاون ،کارورفاه اجتماعی در سفرهفته اخیر رئیس جمهور در تاریخ 26 آبانماه به استان البرز بر اساس مصوبه هیات دولت خاطرنشان کرد: این افزایش دوباره در خردادماه امسال در شورای ملی سه جانبه گرایی که با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی برگزار شد و به تائید رسید.
وی خاطرنشان کردکه سرانجام با وجود 3 مصوبه شورای عالی کار و شورای مشاوره سه جانبه ملی ، در آبان ماه سال جاری هیأت دولت میزان کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را تصویب کرد و حق مسکن کارگران مشمول قانون کار از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش یافت که این خبر توسط وزیر تعاون کارورفاه اجتماعی در سفر ریس جمهور به استان البرز اعلام شد.
خلیلی همچنین در خصوص نحوه پرداخت افزایش حق مسکن در فیش های حقوقی کارگران افزود : این حق مسکن از مهرماه امسال برای کارگران محاسبه وپرداخت می شود.
وی گفت :این افزایش از سوی وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی برای اجرا به استان های کشور ابلاغ شده است.