فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 6 در تاریخ 29 آبان در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 6 محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربعامیر آباد . باباطاهرنو ساز7,100,000 امیر آباد . کارگر شمالینو ساز6,200,000 امیر آباد . محدوده پارک لالهنو ساز6,400,000 جمشیدیه . جبلینو ساز12,000,000قائم مقام فراهانی . مشاهیرنو ساز6,700,000 محدوده پارک ساعینو ساز8,000,000میدان فلسطین204,500,000یوسف آباد . بوعلی سینانو ساز6,500,000 یوسف آباد . بیستوننو ساز9,000,000 یوسف آباد . جهان آرانو ساز6,500,000 یوسف آباد . جهان مهرنو ساز7,000,000 یوسف آباد . خیابان 11نو ساز8,500,000