اغلب کارشناسان کاهش نرخ سود و افزایش سقف تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان را راهی برای افزایش جذب سپرده بیشتر و بی تاثیر در بهبود بازار مسکن می‌دانند.
به گزارش پارس نیوز،  رسانه ای شدن مصوبه جدید بانک مسکن برای کاهش نرخ سود و افزایش سقف تسهیلات حساب پس انداز جوانان واکنش های متفاوتی را در میان کارشناسان بازار مسکن به همراه داشت؛ اگرچه برخی معتقدند که این اقدام انگیزه برای سپرده گذاری را در میان جوانان افزایش می‌دهد و می تواند تعداد بیشتری از متقاضیان خرید مسکن را خانه‌دار کند، اما برخی دیگر از کارشناسان، این مصوبه را  راهی برای جذب بیشتر سپرده از سوی بانک مسکن می‌دانند که نمی‌تواند تاثیری بر بازار داشته باشد و تنها منافع بانک مسکن را تامین می‌کند؛ البته دراین میان عده ای نیز هستند که این اقدام را به سود طرفین می‌دانند اگرچه بر بی اثر بودن این اقدام در بهبود بازار هم پافشاری می‌کنند.
در همین ارتباط، مدیرعلمی طرح جامع مسکن درباره اثرات مصوبه اخیر بانک مسکن بر بازار می‌گوید: این اقدام می‌تواند تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن را افزایش دهد اما نمی تواند در بازار اثر گذار باشد زیرا پوشش دهی چندانی ندارد و تنها تعداد کمی از متقاضیان را در بر می‌گیرد.
فردین یزدانی، ادامه می‌دهد: البته تصمیم جدید بانک مسکن در مجموع اقدامی مثبت  و هم سو با منافع متقاضی و بانک مسکن است اگرچه بیشتر، انگیزه متقاضیان خرید را برای سپرده گذاری افزایش می‌دهد و این موضوع در راستای منافع بانک است اما باتوجه به کاهش دو درصدی در سود و افزایش سقف تسهیلات، منافع متقاضیان را هم تامین می‌کند.
روشی برای جذب سپرده،  نه پرداخت تسهیلات
رییس گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت هم مصوبه جدید بانک مسکن را در بازار مسکن بی اثر می‌داند و می‌گوید: بانک مسکن نیازمند جذب سپرده است بنابراین چنین تصمیمی را اجرایی کرده، درواقع این اقدام در راستای جذب سپرده است نه پرداخت تسهیلات.
فرهاد بیضایی، اظهار می‌کند: قانون اخیر بانک مسکن از سوی مسئولان کنونی تصویب شده است اما تعهدات بلند مدت برای مسئولان آتی ایجاد می‌کند و آنها باید در بازه ۵ تا ۱۵ سال آینده تامین‌کننده این نرخ سود تسهیلات باشند.
وی ادامه می‌دهد: کاهش نرخ سود و افزایش سقف تسهیلات بیش از هر تاثیری، بار روانی به همراه دارد و پیشنهاد می‌شود که مسئولان بانک مسکن به جای کاهش نرخ سود در چندین دوره و برای صندوق های مختلف، یک مصوبه برای کاهش نرخ سود تمامی صندوق ها اجرایی کنند.
به گفته بیضایی بازار کنونی مسکن، نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی است که تاثیرات اقتصادی برای جامعه داشته باشد به عنوان نمونه وزارت راه و شهرسازی باید اقدامی جدی در کنترل بازار زمین انجام دهد که در این زمینه فعالیتی انجام نشده است.
افزایش انگیزه برای سپرده گذاری 
رییس انجمن انبوه سازان تهران نیز  درباره تاثیرگذاری تصمیم جدید بانک مسکن بر بازار، می‌گوید: کاهش سود و افزایش سقف تسهیلات تاثیری بر بازار مسکن ندارد.
 حسن محتشم ادامه می‌دهد: دوره انتظار برای دریافت این تسهیلات ۵ تا ۱۵ سال است و نمی توان پیش بینی کرد که ارزش پول در سال‌های آینده چقدر خواهد بود و افزایش سقف تسهیلات تا ۱۱۰ میلیون تومان چه سهمی از هزینه یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.
به گفته رییس انجمن انبوه سازان تهران، کاهش نرخ سود و افزایش سقف تسهیلات تنها باعث ایجاد انگیزه در متقاضیان  برای سپرده گذاری می‌شود و تاثیر دیگری بر خروج از رکود یا ایجاد رونق در بازار مسکن نخواهد داشت.
محتشم می‌افزاید: اینگونه مصوبات بانک مسکن در رونق بازار بی تاثیر است و حتی تصمیماتی مانند افزایش سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به ۱۶۰ میلیون تومان هم تاثیرگذاری کمی دارد.
وی معتقد است که رکود مسکن به سیاست‌های انقباضی دولت در ساختار اقتصادی و کاهش نقدینگی باز می‌گردد و چنین تصمیماتی نمی‌تواند موجب بهبود بازار شود.
گفتنی است براساس تصمیم تازه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات حساب پس انداز جوانان از ۱۱ به ۹ درصد کاهش یافته است و سقف تسهیلات برای صاحبان سپرده ۱۵ ساله از ٧٠‌میلیون تومان به ١١٠‌میلیون تومان، برای سپرده گذاران ٥ساله صندوق جوانان حداکثر ٦٠‌میلیون تومان و صاحبان سپرده ١٠ساله تا سقف ٨٥‌میلیون تومان افزایش یافته است.