نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان از ۱۱ درصد به ۹ درصد کاهش یافت.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، بانک مسکن اعلام‌کرد: براساس این مصوبه قراردادهای تسهیلاتی موضوع، که از ۲۲ آبان‌ماه منعقد و ثبت قطعی قرارداد می‌شوند مشمول نرخ سود ۹ درصد می‌شود.
هدف اصلی حساب پس‌انداز مسکن جوانان، برنامه‌ریزی بلندمدت برای خانه‌دارشدن افراد است و متقاضیان می‌توانند با واریز مبالغ به صورت ماهیانه، سالیانه یا یک‌جا حداقل پس از پنج سال و حداکثر پس از ۱۵ سال نسبت به دریافت تسهیلات خرید و احداث مسکن اقدام کنند.
طبق مصوبه هیأت‌مدیره بانک مسکن، سقف تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان برای حساب‌های افتتاحی سال ۹۵، در پایان سال پنجم در شهر تهران به ۶۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ (کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم و شیراز) به ۵۷ میلیون تومان و در سایر شهرها به ۵۴ میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین سقف این تسهیلات در پایان سال دهم در شهر تهران ۸۵ میلیون تومان، شهرهای بزرگ ۷۶ میلیون تومان و در سایر شهرها ۷۰ میلیون تومان تعیین شد.
متقاضیان می‌توانند در پایان سال پانزدهم نیز، در تهران ۱۱۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۱۰۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۹۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.
نرخ سود صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز از سیزدهم شهریور ماه تک رقمی شد و از ۱۱ درصد به ۹.۵ درصد کاهش یافت.