خبرهای بانکی- بانک مسکن با تشریح مصوبه افزایش سقف وام مسکن جوانان، از کاهش ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات حساب‌های پس انداز مسکن جوانان خبر داد.
 جزییات مصوبه جدید تسهیلات مسکن
به گزارش خبرهای بانکی، بانک مسکن اعلام کرد: نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل حساب‌های پس انداز مسکن جوانان از ۱۱ به ۹ درصد کاهش یافت. بر اساس این مصوبه قراردادهای تسهیلاتی موضوعه، که از تاریخ ۲۲ آبان ماه منعقد و ثبت قطعی قرارداد می‌شوند مشمول نرخ سود ۹ درصد خواهند شد.
هدف اصلی حساب پس انداز مسکن جوانان، برنامه‌ریزی بلندمدت برای خانه‌دار شدن افراد است و متقاضیان می‌توانند با واریز مبالغ به صورت ماهیانه، سالیانه یا یکجا حداقل پس از ۵ سال و حداکثر پس از ۱۵ سال نسبت به دریافت تسهیلات خرید و احداث مسکن اقدام کنند.
طبق مصوبه هیأت مدیره بانک مسکن، سقف تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان برای حساب‌های افتتاحی سال ۹۵، در پایان سال پنجم در شهر تهران به ۶۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ (کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم و شیراز) به ۵۷ میلیون تومان و در سایر شهرها به ۵۴ میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین سقف این تسهیلات در پایان سال دهم در شهر تهران ۸۵ میلیون تومان، شهرهای بزرگ ۷۶ میلیون تومان و در سایر شهرها ۷۰ میلیون تومان تعیین شد.
متقاضیان می‌توانند در پایان سال پانزدهم نیز، در تهران ۱۱۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۱۰۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۹۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.
لازم به ذکر است، نرخ سود صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز از سیزدهم شهریور ماه تک رقمی شد و از ۱۱ درصد به ۹,۵ درصد کاهش یافت.