بانک مسکن نرخ سود تسهیلات حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان را از ۱۱ به ۹ درصد کاهش داد و به دارندگان این حساب در تهران در سال پانزدهم تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می کند که شامل قراردادهایی که 22 آبانماه منعقد شده می شود.
جزئیات کاهش نرخ سود تسهیلات حساب‌های پس‌انداز مسکنبه گزارش صبحانه، بانک مسکن در حالی نرخ سود تسهیلات حساب‌های پس انداز مسکن جوانان را با 2 درصد کاهش از 11 به 9 درصد رساند که سقف این تسهیلات برای شهر تهران در سال پانزدهم 110 میلیون تومان است.
براساس این مصوبه قراردادهای تسهیلاتی موضوعه که از تاریخ 22 آبان ماه منعقد و ثبت قطعی قرارداد می‌شوند مشمول نرخ سود 9 درصد خواهند شد.
هدف اصلی حساب پس انداز مسکن جوانان، برنامه ‌ریزی بلند مدت برای خانه ‌دار شدن افراد است و متقاضیان می‌توانند با واریز مبالغ به صورت ماهیانه، سالیانه یا یکجا حداقل پس از 5 سال و حداکثر پس از 15 سال نسبت به دریافت تسهیلات خرید و احداث مسکن اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، براساس مصوبه هیات مدیره بانک مسکن، سقف تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان برای حساب‌های افتتاحی سال 1395 در پایان سال پنجم در شهر تهران به 600 میلیون ریال(60 میلیون تومان)، شهرهای بزرگ (کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم و شیراز) به 570 میلیون ریال(57 میلیون تومان) و در سایر شهرها به 540 میلیون ریال (54 میلیون تومان) افزایش یافت.
همچنین سقف این تسهیلات در پایان سال دهم در شهر تهران 850 میلیون ریال(85 میلیون تومان)، شهرهای بزرگ 760 میلیون ریال(76 میلیون تومان) و در سایر شهرها 700 میلیون ریال (70 میلیون تومان) تعیین شد.
متقاضیان می‌توانند در پایان سال پانزدهم نیز در تهران یک میلیارد و 100 میلیون ریال(110 میلیون تومان)، در شهرهای بزرگ یک میلیارد ریال(100 میلیون تومان) و در سایر شهرها 900 میلیون ریال(90 میلیون تومان) تسهیلات دریافت کنند.
بانک مسکن در راستای سیاست کلان دولت برای خانه دار شدن مردم از طریق پس انداز و ارایه تسهیلات، در شهریور ماه امسال نرخ سود صندوق پس‌انداز مسکن یکم را از 11 درصد به 9.5 و 8 درصد و در دومین اقدام نرخ سود تسهیلات حساب های پس انداز مسکن جوانان را از 11 درصد به 9 درصد کاهش داد.