بازدید نیمه کاره رئیس کل بانک مرکزی از نمایشگاه مطبوعات
ولی‌الله سیف امروز در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها حضور اما با اعتراض متقاضیان مسکن مهر بازدید از نمایشگاه را نیمه کاره رها کرد.
به گزارش لنجانا، ولی‌الله سیف روز گذشته در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها حضور یافت.
در جریان بازدید رئیس کل بانک مرکزی با اعتراض جمعی از متقاضیان مسکن مهر روبرو شد که به دلیل فضای متشنج در نمایشگاه ماموران حراست سیف را از درب‌های پشتی نمایشگاه به بیرون هدایت کردند.