عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: حجم معاملات مسکن به نسبت گذشته با کاهش مواجه بوده است لذا دولت می بایست به کمک بانک مرکزی سعی در خروج از وضعیت فعلی این بازار را داشته باشد.
احمد کیمیایی اسدی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: معضلات کنونی بازار مسکن از کاهش ارزش پول و ازدیاد ملک به دلیل افزایش ساخت و ساز طی سال های 90 و 91  نشات گرفته است و موجب شده تا  شاهد رکود در این بازار پر پتانسیل باشیم. 
وی در ادامه عنوان کرد: بر این اساس حجمی از پول راکد به جای آنکه صرف هزینه های تولید در دیگر بخش های اقتصادی شود، روانه بانک ها شد. 
کیمیایی اسدی بیان کرد: البته دولت از طریق اعطای وام به افراد سعی در رفع معضل رکود مسکن داشته و بانک مرکزی نیز به تبعیت از این موضوع سود وام تسهیلات را کاهش داده است تا بدین طریق جهت رونق در این بخش گام بردارد. 
وی با بیان اینکه برخی از بانک ها مصوبات بانک مرکزی را دور می زنند، افزود: برخی از بانک های متخلف با ارائه تبصره هایی جهت سوددهی خود اقدام به دریافت مبالغی فراتر از سود اعلام شده می کنند که این امر نشان از ضعف در سیستم نظارتی بانک مرکزی دارد.  
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه بسته خروج از رکود تا چه میزان در بازار تاثیرگذار بوده است، گفت: تسهیلات در نظر گرفته برای این بخش بسیار ناچیز بوده و تاکنون نتوانسته تاثیر چندانی بر بازار مسکن داشته باشد
گفتنی است که از آنجایی که مسکن در زمره کالاهای سرمایه ای خانوارها قرار می گیرد لذا سیاست های دولت ها باید به گونه ای تنظیم شود که مردم به راحتی بتوانند از آن بهره مند شوند. 
برخی از سیاست های نادرست طی سال های گذشته سبب رکود در این بازار شده که در حال حاظر وظیفه اصلی دولت وقت تنظیم برنامه هایی جهت خروج از وضعیت فعلی بازار مذکور بوده که اعطای وام تسهیلات به مردم یکی از موارد است. 
برخی از بانک ها اما سعی در دورزدن مصوبه بانک مرکزی را دارند به گونه ای که از طریق برخی از تبصره های بی اساس مبالغی ازوام مردم را بلوکه کرده و وضعیت این بازار را بیش از پیش با مشکل مواجه ساخته اند.