خبرگزاري آريا- بلوک 16.15 درصدي سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان گلستان به قيمت پايه هر سهم 117 هزار ريال واگذار مي شود.
به گزارش خبرگزاري آريا؛ بلوک 16.15 درصدي سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان گلستان شامل 161 هزار و 500 سهم به قيمت پايه هر سهم 117 هزار و 306 ريال و ارزش کل پايه 18 ميليارد و 944 ميليون و 919 هزار ريال در روز دوم آذرماه امسال روي ميز مزايده مي رود.
اين گزارش مي افزايد: اين ميزان سهام به وکالت از شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران توسط سازمان خصوصي سازي عرضه مي شود و 568 ميليون و 347 هزار و 570 ريال نيز به عنوان مبلغ سپرده شرکت در اين مزايده تعيين شده است.
همچنين بلوک 16.15 درصدي سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان گلستان به صورت 15 درصد نقد و بقيه اقساط شش ماه در مدت 5 سال واگذار مي شود.