مدیر شعب بانک مسکن خراسان شمالی گفت: نرخ سود تسهیلات بانک مسکن از محل حساب پس انداز مسکن جوانان از ١١ درصد به ٩ درصد کاهش یافت.
مجید اسدی فر در گفتگو با خبرنگار نسیم امروز، اظهار کرد: در ادامه اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مبنی بر حمایت از کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی در راستای تحرک بخشی و ایجاد رونق در بخش مسکن از طریق تحریک تقاضا، هیئت مدیره بانک مسکن نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی اعطایی از محل حساب های پس انداز مسکن جوانان خود را از ١١درصد به ٩ درصد کاهش داد.
وی گفت: براین اساس قراردادهای تسهیلاتی موضوعه که ازتاریخ ٢٢آبان امسال منعقد می شوند مشمول نرخ سود ابلاغی خواهند شد.
اسدی فر افزود: حساب پس انداز مسکن جوانان ازنظر ماهیت یکی از انواع حسابهای سپرده گذاری کوتاه مدت است که دارنده حساب طبق برنامه سپرده گذاری ارائه شده توسط بانک مسکن، ماهیانه اقدام به واریز مبلغ مشخصی می کند.
وی اضافه کرد: این در حالیست که پس از گذشت حداقل پنج سال فرد می تواند درهریک از شهرهای استان از سقف تسهیلات۵۴۰ میلیون ریالی، پس از گذشت ١۵سال از سقف تسهیلات٩۰۰ میلیون ریالی و پس از گذشت حداکثر٢۰سال از سقف تسهیلات ١۰٨۰میلیون ریالی بهره مند شود.
اسدی فر گفت: انحصاری بودن این حساب در شبکه بانکی از حیث زمان و تنوع در مبالغ سپرده گذاری جهت دریافت تسهیلات و ایجاد فرصت مناسب جهت شکل دهی و ارتقای تصویر ذهنی از سرمایه گذاری و پس انداز در نسل جوان از مزایای منحصربفرد این حساب است.
مدیر شعب بانک مسکن خراسان شمالی افزود: هیئت مدیره بانک مسکن در شهریورماه سال جاری نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای و مشارکتی خود از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم را نیز از ١١درصد به هشت درصد در بافتهای فرسوده و ناکارآمدشهری و ٩ونیم درصد در خارج از بافتهای فرسوده کاهش داده بود.