خبرگزاري آريا- معاون توسعه منابع انساني شهرداري تهران صبح امروز با حضور در محل پروژه تعاوني مسكن باران منطقه ١٩ و در دومين نشست با اعضاي اين تعاوني بر رفع مسائل و مشكلات موجود و ارائه تسهيلات بانك شهر به منظور تسريع و تسهيل در پيشرفت پروژه باران تاكيد كرد
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از روابط عمومي معاونت توسعه منابع انساني شهرداري تهران، سيد جعفر تشكري هاشمي با گفت: خانه دار شدن همه همكاران، هدف اصلي مديريت شهري و مورد تاكيد شهردار محترم تهران است و لذا تمام تلاشمان بر اين است تا چه همكاران در شهرداري و چه افرادي كه سهام اعضاي تعاوني را خريداري كرده اند، خانه دار شوند.
وي تصريح كرد: شناخت اعضا و خريداران و نحوه مشاركت آنها در پروژه، نخستين اقدامي است كه بايد تا پايان هفته جاري صورت گيرد.
معاون توسعه منابع انساني شهرداري تهران تصريح كرد: تفكيك سهامداران اين پروژه از ساير پروژه هاي منطقه از ديگر اقداماتي است كه بايد در اولين فرصت صورت گيرد .
تشكري هاشمي از ارائه تسهيلات بانك شهر به اعضاي تعاوني مسكن خبر داد و گفت: با معرفي اعضا به بانك شهر، وام ٥٠ ميليون توماني براي هزينه در پروژه مسكن باران به اعضاي اين تعاوني ارائه خواهد شد.
معاون توسعه منابع انساني شهرداري تهران تاكيد كرد: تلاش مي كنيم تا در چهارچوب قوانين و مقررات براي خانه دار شدن همه همكاراني كه عضو تعاوني هستند كمك كنيم.